Vidzemes Augstskolas stratēģija un Ētikas pamatprincipi

Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģija 2023.–2028.gadam

- Stratēģiskā daļa (pdf.)

- Esošās situācijas apraksts (pdf.)

Vidzemes Augstskolas ētikas nolikums
Akadēmiskās ētikas komisija
 

 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos pieejams šeit

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika pieejama šeit

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzieni ir Valsts likumdošanā noteikta studiju programmu klasifikācija (MK noteikumi Nr. 668 (4. pielikums)). Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu.

2020./2021.akad.g:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji

2019./2020.akad.g:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji

Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 

Dzimumu līdztiesības plāns

Vidzemes Augstskolas dzimumu līdztiesības plāns apskatāms šeit

 

Budžeta izdevumi

Vidzemes Augstskolas budžeta sadalījums un izlietojums 2016. gadā pieejams šeit.

Pārskats par zinātni

Šī pārskata mērķis ir konspektīvi un uzskatāmi atspoguļot nozīmīgāko informāciju par zinātnisko darbību Vidzemes Augstskolā 2022.gadā. Pārskatā izmantota informācija no ViA vadības ziņojuma Satversmes sapulcei par 2022.kalendāro gadu un pārskata, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu iesniegts Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā Sciencelatvia.lv.

Pārskats par zinātni pieejams šeit

Videonovērošanas politika

Informāciju  par Vidzemes Augstskolas videonovērošanas politiku var uzzināt šeit. 

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Privātuma politika

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Sīkdatņu politika

Vidzemes Augstskolas sīkdatņu politika pieejami šeit