foto

  

   Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas studiju programmās 2024./2025.akad.g. apskatāmi ŠEIT.

Studiju programma līmenis

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits 1.semestrī

Studiju maksa (gadā)***

Īsā cikla profesionālās
augstākās izglītības studiju
programma

ILGTSPĒJĪGA ĒKU BŪVNIECĪBA

Ēku būvdarbu vadītājs3 gadi153420 EUR
Profesionālā bakalaura studiju
programma
BIZNESA VADĪBAProfesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Uzņēmuma vadītājs
4 gadi 201630 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas latviešu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi 502930 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas angļu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi 102930 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Nepilna laika studijas latviešu valodā**

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
5 gadi-2344 EUR
KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBASProfesionālais bakalaura grāds
komunikācijā un sabiedriskajās
attiecībās/ Sabiedrisko attiecību vadītājs
4 gadi 151630 EUR
MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKAProfesionālais bakalaura grāds
mediju studijās/ Žurnālists
4 gadi 151630 EUR
MEHATRONIKAProfesionālais bakalaura grāds
mehatronikā/ Mehatronikas inženieris
4 gadi 153260 EUR
TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBAProfesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma pakalpojumu vadītājs
4 gadi 151790 EUR
Profesionālā maģistra studiju
programma
BIZNESA VIDES VADĪBAProfesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Organizācijas vadītājs
1,5 vai 2 gadi102445 EUR
KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJAProfesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās2 gadi104400 EUR
VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJASProfesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās1,5 gadi104400 EUR
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBASociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
1,5 vai 2 gadi

10

2445 EUR
STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
UN PĀRVALDĪBA
Sociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
2 gadi102445 EUR
TŪRISMA KONKURĒTSPĒJAS VADĪBASociālo zinātņu maģistra grāds
tūrisma un atpūtas organizācijā
1,5 vai 2 gadi103094 EUR
Doktora studiju programmaSOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANAZinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās"
3 gadi38800 EUR
EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAZinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā"
3 gadi34550 EUR

** klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē.

***Pieejamās studiju maksas atlaides 1.kursa studentiem:  STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

 

Ko mēs piedāvājam?

Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 15 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv