Studiju programmas saturs
ĪSUMĀ

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programma ievedīs pasaulē, kur iespējams iepazīt komunikāciju no starppersonu līdz organizāciju līmenim, iegūt zināšanas par organizācijas tēla veidošanu, zīmola un reputācijas vadību, izzināt masu mediju lomu, apgūt sociālo mediju lietošanas iespējas, iemācīties vadīt krīzes situācijas, veidot labas attiecības un veicināt sarunas starp cilvēkiem un organizācijām. Programma orientēta uz vispusīgu uzņēmumu un organizāciju vietas un lomas izpratni sabiedrībā, organizācijās notiekošo procesu studijām, kā arī uz cilvēka vērtības apzināšanu sarežģītajos komunikācijas procesos.

KOMUNIKĀCIJAS PAMATZINĀŠANAS

Masu komunikācija, Komunikācijas teorijas.

ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA

Organizāciju komunikācija, Sabiedriskās attiecības, Sabiedrisko attiecību praktikums, Stratēğiskā komunikācija, Krīžu komunikācija.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Uzņēmējdarbība radošajās industrijās, Finanšu vadība, Politekonomija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadības procesu modelēšana, Mārketings, Reklāma.

AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA

Multimediju un vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Īsfilmu darbnīca, Fotogrāfija u.c.

PĒTNIECĪBA

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, Statistika, pētniecības prakse, individuāli veikti pētnieciskie projekti, bakalaura darbs.

SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA

Žurnālistikas praktikums, Jaunie mediji un politika, Virtuālās vides sociālpsiholoğiskie aspekti.

DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA

Sociālā izziņa, Sabiedrības pārvalde, Politiskā komunikācija, Socioloğija, Sociālā psiholoğija, Argumentācija un loğika, Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība, Rakstītā komunikācija, Komunikācijas treniņš, Publiskā runa, Komunikācijas ētika, Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti.

PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.