KARJERA

Studiju programmas saturā integrētas drošības testētājam un kiberdrošības speciālistam nepieciešamās profesionālās kompetences, ar mērķi attīstīt daudzpusīgus speciālistus, kuri spēj efektīvi sadarboties, kritiski domāt un pieņemt datos balstītus lēmumus, strādājot dažādās valsts vai privātā sektora organizācijās. 

SADARBĪBAS PARTNERI

cert.lvwunderTestDevLab k EchoTechanalyticaVRAA