Kļūsti par tūrisma nozares ekspertu, īsteno sapņus, radi inovatīvas idejas, pasākumus un uzņēmumus!

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai, kā arī karjeras izveidei, balstoties uz mūsdienīgu un profesionālu izglītību radošajā nozares sfērā –  atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Zināt, prast, varēt, vēlēties un piedzīvot. Tūrisma virziena studijās ir ietverts precīzākais kods, lai atvērtu 21.gs. mainīgās pasaules vārtus. Mūsu stiprums ir starpdisciplināra izglītība no radošuma līdz tehnoloģijām, studiju procesā līdzsvarota zināšanu un prasmēs balstīta pieeja, kas ļauj kļūt par izcilu tūrisma ekspertu, kādi joprojām ir ļoti vajadzīgi ne vien Latvijā, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā. Tas ir atklājēja ceļojums tiešā un pārnestā nozīmē, kura laikā jāšķērso gan ģeogrāfiskās, gan personiskās robežas.
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Lektore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Tūrisma pakalpojumu vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 8.jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

 

 

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

20

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 1790*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Junior Achievement Latvia konkursa “Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  Līderības balvas Vidzemes Augstskolas laureāts; 1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* – viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ – vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Studē tūrismu Vidzemes Augstskolā!
Sapņi īstajā vietā pārtop īstā piedzīvojumā!
UZŅEMŠANA 2023

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Tērbatas ielā 10, darba laiks: 18. - 21.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  22.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  24.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.