Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!

Maģistra profesionālās studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības līmeņa darbiniekus –organizācijas vadītājus valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā, kuru teorētiskās zināšanas , prasmes un kompetences atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par profesionālo grādu vadības zinātnēs (Master of Business Administration), un kas spētu vadīt organizāciju mainīgajā globālajā vidē.

PRASMES UN KOMPETENCES

Programmas studenti apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības vidi,stratēģisko plānošanu, mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī būtiskākais - paaugstināt uzņēmuma un savu personisko konkurētspēju.

Īpaši uzsvērta ir praktisko iemaņu un kompetenču apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.

Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!
Studiju programma tika izveidota laikā, kad Latvija tikko bija iestājusies ES un parādījās reālas iespējas izbaudīt mobilitātes brīvību, kas ir ES valstu savienības pamatā. Par šo studiju programmu studentu interese un atsaucība bija liela. Pēc pāris gadiem BVV studentiem jau bija iespēja šo mācību programmu apgūt angļu valodā. Šāda pieeja deva iespēju piesaistīt studentus no citām ES valstīm, kā arī vietējiem studentiem bija iespēja apgūt speciālo angļu valodu un arī uzlabot sarunvalodas prasmes. Visi, līdz šim studējušie ir veiksmīgi iekārtojušies darbā, kā arī guvuši iespēju veidot karjeru pateicoties iegūtajam profesionālajam grādam.
Dr.oec. Maira Leščevica
Studiju programmas izstrādātāja
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Organizācijas vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 14.oktobrim.

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi jeb 3 semestri
(ja iepriekš iegūts profesionālais bakalaura grāds);
2 gadi jeb 4 semestri
(ja iepriekš nav iegūts profesionālais bakalaura grāds)

STUDIJU VALODA

Angļu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

15

*(2 no 15 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 2445*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

Studiju programmas laika plāns

Lekcijas notiek piektdienās un sestdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība ekonomikas vai vadības zinātnēs. Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs - jākārto ietājpārbaudījums.

Ārpus konkursa uzņem reflektantus ar diplomu par izcilību (iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība ir iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

UZŅEMŠANA 2023

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS: no 1.jūlija līdz 18.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv

Videoieskats par studiju programmu
Studiju programmas izstrādātāja Dr.oec. Maira Leščevica stāsta par studiju programmas mērķiem un saturu, svarīgākajām programmas priekšrocībām, kā arī iepriekšējo gadu maģistra darba tēmām un sasniegumiem.