Nezini, pie kā vērsties?

Savus jautājumus vari uzdot rakstot vai zvanot:

Par uzņemšanu: [email protected] vai +371 26182255 vai Tērbatas ielā 10 T218

Par studiju procesu: [email protected] vai +371 26182255 vai Tērbatas ielā 10 T218

Par starptautisko sadarbību un apmaiņas studijām: [email protected] vai +371 22042022 vai Tērbatas ielā 10 T107

Par IT problēmām un jautājumiem: [email protected] vai Tērbatas ielā 10 T206 vai Cēsu ielā 4 C011

Par medijiem, reklāmu un publicitāti: [email protected] vai +371 26182244 vai Tērbatas ielā 10 T108

Par studiju maksājumiem un finanšu jautājumiem: [email protected] vai +371 26681800 vai Tērbatas ielā 10 T203

Par citiem jautājumiem: [email protected] vai +371 26603322

Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
lektors
Lasīt vairāk
Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
lektors

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Āris Aldiņš
Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators
Lasīt vairāk
Āris Aldiņš
Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators

Tērbatas ielā 10, 206.kab.:

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra datoru auditorijās un darbinieku darba vietās

 

 

Tērbatas ielā 10, 206.kab.:

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra datoru auditorijās un darbinieku darba vietās

 

 

Aigars Andersons
Mg.sc.manag., Mg.sc.comp., Mg.sc.ing.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Aigars Andersons
Mg.sc.manag., Mg.sc.comp., Mg.sc.ing.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Valentīns Apeins
Darba aizsardzības speciālists
Māra Arāja
Mg.sc.comm.
Informācijas un komunikāciju zinātnes studiju virziena direktore
Iveta Auniņa
Mg.sc.soc.
Multimediju laboratorijas vadītāja
Mārīte Balaņuka
Starptautisko projektu vadītāja
Ojārs Balcers
Dr.phys.
SSII pētnieks
Ieva Bērziņa
Dr.sc.pol.
Asociētā profesore
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Juris Binde
Dr.oec.
Emeritus profesors
Lasīt vairāk
Juris Binde
Dr.oec.
Emeritus profesors

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Inguna Bobrova
Kopētāja
Mohcine Boudhane
Pētnieks
Lasīt vairāk
Mohcine Boudhane
Pētnieks

Pētnieks Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakašvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Introduction in machine-learning and neural networks

Pētnieks Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakašvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Introduction in machine-learning and neural networks

Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore
Lasīt vairāk
Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Anna Broka
Mg.sc.pol.
HESPI Zinātniskā Asistente
Lasīt vairāk
Anna Broka
Mg.sc.pol.
HESPI Zinātniskā Asistente

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Ilona Budule
Mg.sc.soc.
Informācijas sistēmu administratore
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Egons Bušs
Mg.oec.
SSII zinātniskais asistents
Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore
SSII vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore
SSII vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Ance Cirša
starptautisko projektu vadītāja asistente personāla mobilitātes jautājumos
Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
Virtuālās realitātes laboratorijas vadītājs
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
Virtuālās realitātes laboratorijas vadītājs
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII vadošais pētnieks

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Aija Cunska
Dr.math.
Inženierzinātņu fakultātes dekāne
SSII pētniece
Līga Cvetkova
Mg.philol.
HESPI direktora asistente
Marija Katrīna Dambe
studiju vierziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore
lektore
Agnese Dāvidsone
PhD.
Rektore
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Agnese Dāvidsone
PhD.
Rektore
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Marta Deņīsova
digitālā mārketinga speciāliste
Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore
Lasīt vairāk
Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Inese Džarcāne
Mg.sc.soc
Studiju programmas „Kiberdrošības inženierija” direktore
Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
ViA Padomes locekle
Lektore
Lasīt vairāk
Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
ViA Padomes locekle
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Santa Eglīte
Bibliotekāre
Zintis Erics
Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents
Daina Ezertēva
Mg.sc.comp.
Studiju administrēšanas grupas vadītāja
Kristaps Felzenbergs
Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents
Laura Fišere
Mg.theol.
projektu vadītāja
Renāte Frīdvalde
Vecākā lietvede Studiju administrēšanas grupā
Ieva Gintere
PhD
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Ieva Gintere
PhD
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI vadošā pētniece

Docētie studiju kursi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā

Docētie studiju kursi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā

Liene Goļča
Projektu vadītāja
Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore
Lasīt vairāk
Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Inga Grāvele
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre
Vera Grāvīte-Lapere
Mārketinga projektu speciāliste (ilgstošā prombūtnē)
Iveta Grīnberga
Bc.oec.
Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja
Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente
Lasīt vairāk
Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Krista Gromova
bc.sc.comm.
mārketinga projektu vadītāja
Edmunds Jansons
Mg.sc.comp.
Maģistra studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors
Oskars Java
PhD
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) pētnieks
SSII direktors
Senāta priekšsēdētājs
Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
SZF dekāne
Docente
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
SZF dekāne
Docente
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks
Lasīt vairāk
Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Iluta Kalniņa
Mg.soc.
GALVENĀ BIBLIOTEKĀRE
Gatis Kampernovs
Mg.soc
Vieslektors, Latvijas ģeogrāfijas izlases vadītājs
Gunita Ķiesnere
Bc.arch.
Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore
Daina Ķīkule
Komunikācijas un mediju studiju virziena un Pārvaldības studiju virziena speciāliste
Lauris Klagišs
Mg.iur.
Datu aizsardzības speciālists
Baiba Kļaviņa
Mg.sc.comp.
HESPI zinātniskā asistente
Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Jūlija Kovaļenko (Yuliia Kovalenko)
PhD
HESPI pētniece
Kārlis Krēsliņš
Akadēmiskais un zinātņu prorektors
Linda Krūmiņa
Mg.philol.
mūžizglītības projektu vadītāja
Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
ViA Padomes loceklis
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
ViA Padomes loceklis
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore
Zinātniskā sekretāre
Lasīt vairāk
Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore
Zinātniskā sekretāre

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;

Katrīne Kūkoja
Mg.sc.comp.
Zinātniskā asistente
Linda Lancere
Dr.sc.ing.
SSII pētniece
Lasīt vairāk
Linda Lancere
Dr.sc.ing.
SSII pētniece

Pētniece Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss Innovations and project management

Pētniece Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss Innovations and project management

Evita Lantrāte
Mg.sc.comp.
Bibliotēkas direktore
Andris Lapāns
Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents
Jānis Lapers
datorspeciālists
Lasīt vairāk
Jānis Lapers
datorspeciālists

Tērbatas ielā 10, 206. kab.

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās.

Tērbatas ielā 10, 206. kab.

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās.

Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente
Lasīt vairāk
Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Dace Ljusa
Mg.sc.pol., Mg.sc.ing.
ViA Padomes locekle
Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente
Lasīt vairāk
Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Evija Lubņevska
Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze
Ginta Majore
Dr.sc.ing.
DOCENTE
SSII VADOŠĀ PĒTNIECE
Lasīt vairāk
Ginta Majore
Dr.sc.ing.
DOCENTE
SSII VADOŠĀ PĒTNIECE

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Ivars Majors
Mg.oec.
SSII zinātniskais asistents
Laura Malteniece
Bc.sc.soc.
Inženierzinātņu fakultātes studiju speciāliste
Tatjana Mažāne
Mg.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
Vija Melbārde
Mg.paed.
Lektore
Lasīt vairāk
Vija Melbārde
Mg.paed.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Kristīne Meldere
Bc.oec.
Inženierzinātņu fakultātes studiju speciāliste
Raimonda Melngaile
Dr.oec.
SSII pētniece
Anda Mežgaile
Mg.oec.
HESPI zinātniskā asistente
Ilmārs Mežs
Dr.hist.
Pētnieks
Alvis Misjuns
Mg.sc.ing.
HESPI zinātniskais asistents
Maira Ore
Mg.oec.
Lektore
Lasīt vairāk
Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
SSII vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
SSII vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi:- Ievads Python programmēšanā un datu izpēte
- Python OOP un UML
- Ievads datu zinātnēMaģistra līmeņa studiju kursi:- Datizrace- Imitāciju modelēšana un datu 3D vizualizācijaDoktorantūras līmeņa studiju kursi:- Ekonomikas un uzņēmējdarbības tendencies - IT vadības lēmumu pieņemšanā

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi:- Ievads Python programmēšanā un datu izpēte
- Python OOP un UML
- Ievads datu zinātnēMaģistra līmeņa studiju kursi:- Datizrace- Imitāciju modelēšana un datu 3D vizualizācijaDoktorantūras līmeņa studiju kursi:- Ekonomikas un uzņēmējdarbības tendencies - IT vadības lēmumu pieņemšanā

Inese Pabērza
Mg.oec.
Komunikācijas grupas vadītāja
Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore
Lasīt vairāk
Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Madara Prata (PRATT)
Mg.oec.
lektore
SSII pētniece
Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents
Lasīt vairāk
Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Andris Puriņš
Mg.oec.
ViA Padomes loceklis
Iveta Putniņa
Mg.paed.
Attīstības prorektore
Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Jānis Rozītis
Ēku pārvaldnieks
Inita Sakne
Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste
Arnis Sauka
Dr.rer.pol.
ViA Padomes priekšsēdētājs
Ginta Sēne
Mg.oec.
Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja
Jānis Šiliņš
Dr.hist.
HESPI pētnieks
Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece
Satversmes sapulces priekšsēdētāja
Lasīt vairāk
Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece
Satversmes sapulces priekšsēdētāja

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Jana Simanovska
Dr.sc.ing.
SSII pētniece
Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Biznesa vadības studiju virziena un Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktore
Docente
Lasīt vairāk
Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Biznesa vadības studiju virziena un Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktore
Docente

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
lektors
SSII pētnieks
Lasīt vairāk
Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
lektors
SSII pētnieks

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore
Lasīt vairāk
AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Pēteris Strauts
digitalizācijas vadītājs
Lasīt vairāk
Pēteris Strauts
digitalizācijas vadītājs

Pienākumi IT grupā:

Cēsu ielā 4, 011. kab.:
Serveri (e-pasts u.c. tīmekļa sistēmas), lietotāju profili, rezerves kopijas, datortīkli (struktūra, loģika, aizsardzība)

Pienākumi IT grupā:

Cēsu ielā 4, 011. kab.:
Serveri (e-pasts u.c. tīmekļa sistēmas), lietotāju profili, rezerves kopijas, datortīkli (struktūra, loģika, aizsardzība)

Kristīne Strazdīte
Bc.oec.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste, Biznesa vadības studiju speciāliste
Lauris Taube
Mg.sc.comp.
Lektors
SSII zinātniskais asistents
Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas asistents
Lasīt vairāk
Lauris Taube
Mg.sc.comp.
Lektors
SSII zinātniskais asistents
Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas asistents

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kurss: 3D modelling approaches and scripting (Blender);
Bakalaura līmeņa studiju kurss: Virtuālā realitāte un 3D modelēšana

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kurss: 3D modelling approaches and scripting (Blender);
Bakalaura līmeņa studiju kurss: Virtuālā realitāte un 3D modelēšana

Mudīte Tumena
Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a
Aija van der Steina
Dr.oec.
asociētā profesore
Linda Veliverronena
PhD.
Docente
HESPI vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Linda Veliverronena
PhD.
Docente
HESPI vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Beāte Velpe
Starptautisko studiju speciāliste
Aivars Vilguts
Dr.phil.
Docents
SSII pētnieks
Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Studiju programmas "Mehatronika" direktore
SSII zinātniskā asistente
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktora asistente
Lasīt vairāk
Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Studiju programmas "Mehatronika" direktore
SSII zinātniskā asistente
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktora asistente

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Krišjānis Zaķis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Krišjānis Zaķis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents

[email protected]

28301333 (institūta kopējais)

Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators
Lasīt vairāk
Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, vestibila TV / lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana.

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, vestibila TV / lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana.

Līga Zariņa
Bc.oec.
Galvenā grāmatvede