Viss, kas Tev vajadzīgs – mūsdienīga izglītība un biznesa videi atbilstošas zināšanas!

Studiju programmas mērķis ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīt zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, attīstīt prasmes savu zināšanu un spēju praktiskā izmantošanā, sniegt kvalitatīvu, profesijas standartiem atbilstošu, augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot mūsdienīgi izglītotus uzņēmumu vadītājus Latvijas un starptautiskajam tirgum saskaņā ar tautsaimniecības attīstības tendencēm un mainīgo biznesa vidi.

 

Prasmes un kompetences

  • Spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;
  • Pētniecības un kritiskās domāšanas prasmes;
  • Organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;
  • Spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā;
  • Zināšanas un prasmes biznesa un investīciju projektu izstrādē un to īstenošanā;
  • Izpratne par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
  • Sociālās prasmes: komunikācija, prezentācijas prasmes, patstāvīgā darba organizācija un spēja darboties komandā;
  • Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citus cilvēkus, motivācija tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai;
  • Spēja veikt patstāvīgi lieliskos pētījumus nozarē, izmantojot daudzveidīgas pētniecības metodes, izmanto IT tehnoloģijas un digitālos rīkus.
  • Spēja ātri pielāgoties mainīgajai biznesa videi
"Mūsdienu globalizētajā biznesa vidē ir kļuvis aktuāls jautājums par profesionālu uzņēmumu un biznesa procesu vadītāju sagatavošanu internacionālā un starpdisciplinārā vidē, kas prasa jauna veida speciālās zināšanas, iemaņas un prasmes. Tieši šādas – modernas un mūsdienu biznesa apstākļiem atbilstošas zināšanas nodrošina Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programma „Biznesa vadība”."
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons
STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJS
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Uzņēmuma vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 14. oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

20 

(9 no 20 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 1630*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.- 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2023

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Tērbatas ielā 10, darba laiks: 18. - 21.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  22.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  24.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.