Maģistra studijas kiberdrošības inženierijā organizētas tā, lai nodrošinātu drošības testētājam, kiberdrošības speciālistam gan nepieciešamās nozares un profesionālās zināšanas, gan arī sniegtu ieskatu psiholoģijas un uzņēmējdarbības kursos.

Studiju programmas kursus esam iedalījuši 5 tematiskajos blokos:

  • IS stiprināšana; 
  • Kiberdrošības pārvaldība; 
  • Uzņēmējdarbība un inovācijas; 
  • Juridiskie un ētiskie aspekti 
  • Sadarbība digitālajā laikmetā. 

Savukārt mācību prakses programmas saturs veicina maģistrantu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.

Prakse 

Studiju programmas laikā ir paredzēta 6 nedēļu prakse; tā var tikt īstenota esošajā darba vietā, ja vien darba pienākumi ir saistīti ar studiju programmām apgūstamajām nozares profesionālajām tēmām.