Ja Jūs šobrīd studējat citā Latvijas augstākās izglītības iestādē (vai esat jau ieguvis pirmā līmeņa augstāko izglītību), un esat nolēmis pievienoties Vidzemes Augstskolas studentu pulkam, Jums ir jārīkojas šādi:

No savas pašreizējās augstskolas jāizņem akadēmiskā izziņa (iegūtas pirmā līmeņa augstākās izglītības gadījumā, Jums jau ir izsniegts diploma pielikums).

Jāaizpilda pieteikuma anketa pārnākšanai no citas augstākās izglītības iestādes un jāveic reģistrācijas maksa*.

Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies izvēlētā ViA studiju virziena direktors, kurš, balstoties uz jau apgūtajiem kursiem, izvērtēs Jūsu iespējas pārnākt uz Vidzemes Augstskolu, veiks kredītpunktu pārnesi un sastādīs Jums studiju individuālo plānu.

Ar studiju individuālo plānu Jums ir jānāk uz ViA Studiju administrēšanas grupu (Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets) un jāiesniedz iesniegums adresēts Vidzemes Augstskolas rektorei PhD Agnesei Dāvidsonei.

Studiju administrēšanas grupa sagatavos studiju līgumu un veiks imatrikulāciju.


Nākot uz Studiju administrēšanas grupu, līdzi jāņem:

Pamatstudiju programmā - pase vai eID, akadēmiskā izziņa (iegūtas pirmā līmeņa augstākās izglītības gadījumā - diploms un diploma pielikums), studiju individuālais plāns, vidējo izglītību apliecinošs dokuments un centralizēto eksāmenu sertifikāti;

Augstākā līmeņa studiju programmā - pase vai eID, akadēmiskā izziņa, studiju individuālais plāns, augstāko izglītību apliecinošs dokuments.

* reģistrācijas maksa studijām vēlākajos studiju posmos EUR 30,00

ViA rekvizīti

 

Kontakti jautājumiem:
e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa