LOGO

reģ. Nr.LV90001342592

 izsludina konkursu uz vakanto amatu Inženierzinātņu fakultātē:

docents - 1 vieta (zinātnes nozare Matemātika apakšnozare Lietišķā matemātika un matemātiskā modelēšana)

Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi, kura var vadīt studiju kursu gan koledžas, gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās un kurai kopumā zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžs nav mazāks par trīs gadiem vai tam pielīdzināts akadēmiskā darba apjoms. Pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju izvērtē studiju virziena padome un fakultātes dome (sīkāka informācija "Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā"; https://va.lv/lv/par-via/dokumenti).

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2024.gada 14.februārim jāiesniedz fakultātes dekānam adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei: 222. kabinets, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, vai pa e-pastu [email protected] ar norādi: "Konkurss uz akadēmisko amatu"; tālr. 26186555.

Samaksa - 14,23 EUR/h.