Kas ir Eiropas Universitāte?
EUDRES


Vidzemes Augstskola pārstāv Latviju Eiropas universitāšu aliansē projektā E³UDRES². Deviņas augstskolas no deviņām dažādām valstīm (Austrijā, Beļģijā, Ungārijā, Portugālē, Rumānijā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā un Latvijā) apvieno savus resursus mācīšanās, pētniecības un inovāciju jomās, lai rastu risinājumus reģiona nākotnes izaicinājumiem. Alianse seko idejai "No Eiropas – Eiropai". Ikvienam interesentam (t.sk. Vidzemes Augstskolas studentiem, sadarbības partneriem, Vidzemes reģiona iedzīvotājiem u.c.) ir iespēja iesaistīties projekta aktivitātēs un kļūt par daļu no Eiropas Universitātes.  
 
Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 tūkstošiem iedzīvotāju.  Ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk kā 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos. 
 
Projekta rezultātā: 
- tiks izveidots Eiropas Universitātes modelis, pārvaldības koncepts un kopīgi studiju kursi un programmas;  
- tiks īstenota studentu un docētāju mobilitāte, kopīga pētniecība šādās jomās: cilvēku labklājība (t.sk. sabiedrības novecošanās), cilvēki un mākslīgais intelekts, aprites ekonomika; 
- tiks veiktas kopīgas zināšanu pārneses aktivitātes. 
 
Kontaktinformācijai Vidzemes Augstskolā:  
Medijiem: Iveta Auniņa ([email protected]).   
Sadarbības partneriem un interesentiem: Iveta Putniņa ([email protected]).  

EUDRES_kopfoto


 
Projekta aktivitātes:  
1) E³UDRES² dzīvās laboratorijas (I Living labs). Studenti starptautiskās komandās rada jaunus produktus un pakalpojumus uzņēmēju piedāvātiem izaicinājumiem, izmantojot dizaina domāšanas metodi. Laboratorijas norisinās sešas nedēļas (2x gadā - rudenī un pavasarī).  

Kas ir dzīvās laboratorijas jeb “I living labs”? Kādu lomu tajās spēlē studenti, docētāji un piesaistītie nozaru profesionāļi? Cik veiksmīgi sadarbojas šīs starptautiskās mikrovides un vai dzīvās laboratorijas varētu kļūt par ierastu studiju procesa sastāvdaļu? Par to vairāk uzzināsiet raidījumā "Zinātne tuvplānā" - studijā viesojās projekta pārstāve Inguna Kucina un Vidzemes Augstskolas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” 2. kursa studente Karīna Anna Lapiņa. Skaties raidījumu šeit: 


 
2) E³UDRES² viktorīna (E³UDRES² Science Pub Quiz). Viktorīna par dažādām tēmām, sākot ar mākslīgo intelektu, beidzot ar ilgtspēju, kā arī vispārīgiem faktiem par Eiropas Universitātes aliansi. Tas ir 60 minūšu ilgs tiešsaistes pasākums, kas paredzēts ikvienam - tā ir iespēja neformālā gaisotnē iepazīties ar projekta dalībniekiem un uzzināt jaunus faktus par Eiropas Universitāti.  
 
3) E³UDRES² kopradīšanas telpa (E³UDRES² Change cornEr). Lai palielinātu informētību par aprites ekonomiku dažādos reģionos, kopradīšanas telpas mērķis ir apvienot zinātnieku kopienas, studentus, uzņēmējus un reģionu iedzīvotājus.  “Change cornEr” pieejams katrā no sešām E³UDRES² augstskolām.  Kontaktpersona Vidzemes Augstskolā: Maira Leščevica ([email protected])  
 

EUDRES-Karte