Melu un dezinformācijas atmaskošana medijos, diskusijas uzturēšana par kvalitatīva mediju satura radīšanu, atpazīšanu un patēriņu, izglītojoši semināri skolēniem un pedagogiem visā Latvijā un modernas, uz starptautisku auditoriju orientētas studijas bakalaura un maģistra līmenī – šīs ir galvenās aktivitātes Vidzemes Augstskolas 2016.gada rudenī uzsāktās medijpratības iniciatīvas ietvaros. Ar šo iniciatīvu ViA pievienojas tām organizācijām Latvijā, kas apņēmušās aktīvi sekmēt informācijas un medijpratības prasmes Latvijas sabiedrībā. Meklē mūsu radītos materiālus un informāciju par medijpratības iniciatīvas aktivitātēm zemāk…..