SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
3. kursā ir iespēja izvēlēties vienu no programmas specializācijām - Kiberdrošībā vai Virtuālajā realitātē. Inženierzinātņu fakultātē ir pieejamas gan Kiberdrošības, gan VR laboratorija, ar iespēju līdzdarboties projektos un zinātniskajā pētniecībā.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studentiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas ekskursijās, piemēram, uz uzņēmumiem “TestDevLab”, “IF”, “Accenture”, “Wunder Latvia”. Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – IT uzņēmumu vadītāji, sistēmu programmētāji u.c.
IESPĒJA PIEDALĪTIES IT PASĀKUMOS
“IT meet-up Valmiera” – studentiem neformālā gaisotnē iespējams satikt IT nozares speciālistus. “Virtual Reality Hackathon” – 48h maratons kopā ar pasniedzējiem un nozares speciālistiem.
MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija, Datortīklu laboratorija; Mobilo tehnoloģiju laboratorija; Radiofrekvenciālās identifikācijas laboratorija (RFID); Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.
STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem iespējams doties apmaiņas studijās vai praksē ārvalstīs. Jau ceturto gadu IT studējošo pulciņu papildina studenti no Francijas.
STARPTAUTISKAS NOZĪMES PROFESIONĀLI SERTIFIKĀTI
Vairāki studiju kursi saistīti ar iespēju pēc kursa pabeigšanas kārtot eksāmenu par starptautiski atzītu profesionālo sertifikātu ieguvi.