Karjeras iespējas

Mehatronisko sistēmu izstrādes un ekspluatācijas inženieris dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kuros tiek veikta mehatronisko sistēmu izstrāde, projektēšana un tehnoloģisko procesu automatizācija, kā arī uzņēmumos, kuros elektrotehniskas iekārtas tiek vadītas ar integrētām elektronikas un datortehnikas sistēmām.