Tūrisma konkurētspējas vadība

Studiju programma veidota ņemot vērā aktuālās pārmaiņas tūrisma, viesmīlības un atpūtas nozarēs, kurās paveras lieliskas iespējas karjeras veidošanai, jo darba tirgū ir ārkārtīgi augsts pieprasījums pēc profesionāļiem. Studējot programmā jūs apgūsiet kā veicināt tūrisma vietu, uzņēmumu un citu organizāciju konkurētspēju, un kā stratēģiski vadīt organizācijas krīžu, pēckrīžu un nenoteiktības apstākļos.

Jūs varēsiet mācības ērti savienot ar darbu, jo studijas notiek gan attālināti, gan klātienē. Neatņemama studiju sastāvdaļa ir ne vien mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā, bet arī mācību ekskursijas studiju kursos.  Studiju laikā jums būs iespēja ne tikai iepazīties ar starptautisku biznesa pieredzi, bet arī apzināt un iepazīt potenciālos sadarbības partnerus. Studiju laikā docētāji darbojas arī kā konsultanti Jūsu profesionālo problēmjautājumu risināšanā, aktīvi iesaistot studiju procesā studiju biedrus un nozares profesionāļus

Konkurētspējas stiprināšana, viedu ceļojumu galamērķu un organizāciju stratēģiskā vadība tiek aplūkota caur Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labāko prakšu pieredzes stāstiem, izceļot mūsdienu tehnoloģiju radītās iespējas no biznesa datu analīzes līdz pat prognozēšanai un produkta dizainam, pārmaiņu vadīšanai un spējai pielāgoties mainīgiem apstākļiem, kā arī  citiem aspektiem paturot prātā daudznozaru perspektīvu.  

Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

Studiju programmu īsteno Vidzemes Augstskola (ViA). Tā veidota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu (SAMK) (Pori, Somija).

Studiju programma studentiem sniedz uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai, spējai atjaunoties pēc dažādām krīzēm un spējai pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem. Studijas arī stiprinās dažādas digitālās prasmes, kas mūsdienu pasaulē nepieciešamas uzņēmējdarbībā sākot no biznesa datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta attīstībai.
Linda Veliverronena
Programmas direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds tūrisma un atpūtas organizācijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 8.jūnijam

 

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 3094*

STUDIJU VALODA

Latviešu un angļu

 

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

15*

*(1 no 15 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

STUDIJU ILGUMS

 1,5 vai 2 gadi (60 KP vai 80 KP)

80 KP studiju programā ietverta 20 nedēļu prakse. 

LEKCIJU NORISE

Attālināto kontaktnodarbību norises laiks ceturtdienas, mācību braucieni – dažas reizes semestra laikā sestdienās. Piektdienās attālinātās vai klātienes nodarbības.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds tūrisma organizācijā un vadībā vai tam pielīdzināma izglītība

Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

Pārrunas – 40%
Maģistra darba idejas pieteikums – 40 %;
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā– 20 %

Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta tūrisma organizācijā un vadībā vai saistītā nozarē:
Rakstisks pārbaudījums – 50 %;
Pārrunas – 20%
Maģistra darba idejas pieteikums – 20 %;
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā – 10 %

  UZŅEMŠANA 2023

  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID)*;
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

  ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS: no 1.jūlija līdz 18.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

  Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

  *Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

  Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv