Karjeras iespējas

1

"Studijas ViA dod plašas iespējas un motivāciju uzsākt savu biznesu – tā ir gan lieliska tīklošanas iespēja un jauni kontakti, gan neatsveramas zināšanas, kurās dalās nozares speciālisti, iedvesmojot domāt un virzīties uz priekšu. Katram jāatrod savs. Savu biznesa partneri, iespējams, satiku frisbija laukumā,  mīlestību  pret  Spāniju  –  Erasmus   prakses   laikā, iedvesmu   veidot   savu  uzņēmumu   –   izvēloties savu bakalaura darba tematu. "

ERNESTS GABRĀNS, Wunder Latvia vadītājs, Studiju programmas Biznesa vadība absolvents, maģistra programmas Biznesa vides vadības absolvents.
 

Programmā tiek veidota jauna, prasmīga organizācijas vadītāju paaudze, kas ir spējīga:

• prasmīgi veikt institūcijas, valsts, pašvaldību un privātā uzņēmuma operatīva un stratēģiskā līmeņa ilgtspējīgu vadīšanu,

• patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju,

• uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,

• veikt uzņēmējdarbību un ieviest inovācijas sarežģītos un neprognozējamos apstākļos,

• uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē.

Absolventi vada valsts, sabiedriskā un privātajā sektora uzņēmumus ,iestādes un organizācijas, var būt privātuzņēmēji,vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā nacionālā un starptautiskā mērogā.