Brīvpieejas elektroniskie resursi un zinātniskie meklētāji
Latvijas Vēstnesis

Latvijas Republikas oficiālais laikraksts Latvijas Vēstnesis (latv. val.)

Nacionālā Enciklopēdija

Nacionālā Enciklopēdija -Lietpratēju veidots augstticams saturs. Enciklopēdijas svarīgākais mērķis ir sniegt latviešu valodā akadēmiskās vides pētniecības rezultātus sabiedrības vajadzībām, līdz ar to radot augsti ticamu informācijas kopumu. Enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

Redzi, dzirdi Latviju!

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve. Meklē, skaties un klausies arhīva dokumentus par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Šobrīd katalogā pieejama informācija par 9012 filmām, 50536 fotogrāfijām, 477 skaņas ierakstiem. Dati tiek papildināti.

 

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā apkopota apstiprināta nozaru terminoloģija.

IMF eLibrary

IMF eLibrary datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.

Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm.

Eurostat

Eurostat  tīmekļa vietnē atrodas datubāze, kurā brīvi pieejami visi Eurostat statistikas dati.

Google Scholar

Google Scholar – plašas akadēmiskās literatūras meklēšanas veids. Var meklēt daudzās disciplīnās un avotos: recenzētos rakstos, zinātniskos darbos, grāmatās, kopsavilkumos un rakstos, no akadēmiskiem izdevējiem, profesionālām biedrībām, melnrakstu krātuvēm, universitātēm un citām akadēmiskajām organizācijām. Google Scholar palīdz noteikt visatbilstošāko pētījumu no visas akadēmisko pētījumu pasaules.

Google Book Search

Google Book Search (angļu val.) piedāvā iespēju meklēt un lasīt grāmatu pilnus tekstus un fragmentus. Iespējams lasīt tiešsaistē un lejupielādēt daiļliteratūru, nozaru literatūru (politika, sabiedriskās attiecības, tūrisms u.c.), uzziņu izdevumus, zinātniskas publikācijas, mācību grāmatas, bērnu grāmatas, medicīnisko, pedagoģisko un citu literatūru angļu valodā.

Springer Open

Springer Open izdevniecības Springer atvērtās piekļuves (open access)  žurnālu kolekcija.

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals (angļu val.) vairāk nekā 2600+ bezmaksas pilntekstu kvalitatīvi zinātniskie žurnāli, no tiem 803 žurnālos meklēšana iespējama rakstu līmenī. Tematiskais aptvērums: Lauksaimniecība un uztura zinātne, Māksla un arhitektūra, Bioloģija un dzīvības zinātnes, Bizness un ekonomika, Ķīmija, Zemes un apkārtējās vides zinātnes, VEselības zinātnes, Vēsture un arheoloģija, Valodas un literatūras, Juridiskās un politikas zinātne, Matemātika un statistika, Filozofija un reliģija, Fizika un astronomija, Zinātne, Sociālās zinātnes, Tehnoloģijas un inženierzinātnes.

Directory of Open Access Books

Directory of Open Access Books piedāvā piekļuvi vairāk kā 47 000  recenzētu (peer-reviewed) brīvpieejas e-grāmatu no 674 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs.

 

Open research library

Open Research Library www.openresearchlibrary.org atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma. Tā piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē.

Tā aptver visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju.

Bielefeld Academic Search Engine

Bielefeld Academic Search Engine jeb BASE ir Bīlefeldes universitātes bibliotēkas izstrādāts daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs. BASE satur vairāk nekā 20 miljonus informācijas resursu dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām.

Zinātnes valoda

Vietne "Zinātnes valoda" ir viegli lietojams digitāls rīks, kas noderēs zinātnisko tekstu plānošanā un veidošanā dažādos studiju un pētniecības līmeņos.

Medijpratības datubāze

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina un aicina ikvienu interesentu paplašināt zināšanas un kompetences medijpratības jomā bez maksas, izmantojot NEPLP medijpratības datubāzi datubaze.neplp.lv

Datubāzē regulāri tiek izvietoti daudzveidīgi materiāli, kas ir saistīti ar medijpratības jomu – pētījumi, grāmatas, raksti, lekcijas, semināri, konferenču ieraksti, mācību materiāli, metodiskie materiāli, spēles, informatīvās un sociālās kampaņas, bukleti u.c. Datubāze, arvien palielinot tās apjomu, kalpo par vērtīgu un ilgtspējīgu resursu medijpratības projektu īstenotājiem, ekspertiem, skolotājiem, studentiem, kā arī politikas veidotājiem un ikvienam interesentam.

Plašāks brīvpieejas resursu un meklētāju klāsts atrodams VIA bibliotēkas blogā