Profesionāla komunikācija ir kā simfonija, kurā svarīgs ir harmonisks un bagātīgs skanējums!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām un profesionālajām prasmēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē.

Prasmes un iemaņas

Studijās tiek attīstītas pētniecības prasmes un kritiskā domāšana, spēja pārliecināt ētiskā veidā, radošums, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Studiju laikā liela uzmanība tiek pievērsta informācijas iegūšanas, atlases, analīzes un vizualizācijas prasmēm. Tās ir prasmes, bez kurām neiztikt nevienam profesionālam komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam.

Šī studiju programma sniedz plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas, kas palīdz sekmīgi veidot karjeru, attīsta spēju pielāgoties darba tirgus tendencēm un veiksmīgi darboties strauji mainīgā vidē.

Mēs piedāvājam izaicinošas diskusijas ar nozares profesionāļiem un radošu pieeju studiju procesam. Individuāla un personiska attieksme pret studentu ir mums piemītošās vērtības. Mūs no citiem atšķir darbs sabiedrības interesēs saskaņā ar augstākajiem profesionālās ētikas principiem.

Studiju programma "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" sniedz daudzpusīgas, plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē. Studijas ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!
Dr.psych., Mg.math. Vineta Silkāne
Programmas izstrādātāja
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Sabiedrisko attiecību vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 9.septembrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G

25

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 1630*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Junior Achievement Latvia konkursa "Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums" 1.-3. vietas ieguvējs - Līderības balvas ViA laureāts.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2023

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Tērbatas ielā 10, darba laiks: 18. - 21.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  22.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  24.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.