KARJERA

Studiju programma sagatavos augsti izglītotus speciālistus darbam dažādās ar mediju satura analīzi, radīšanu un izplatīšanu, un medijpratības izglītības veicināšanu saistītās jomās. Tā sniegs starptautiski konkurētspējīgu izglītību komunikācijas zinātnē ar uzsvaru uz mediju un informācijas pratību, ko svarīgi pārzināt speciālistiem, kuri darbojas mediju un mārketinga vidē, pedagogiem, sociālo mediju ekspertiem, jauniešu lietu speciālistiem, bibliotekāriem – visiem, kuriem nepieciešams gan pašiem būt gudriem un atbildīgiem mediju satura patērētājiem un veidotājiem, gan arī palīdzēt šīs prasmes iegūt citiem.

SADARBĪBAS PARTNERI

Delfi Re:baltica ReDotMedia Valmiera TV Re:TV LNB Baltijas mediju centrs  Latvijas interneta asociācija