KARJERA

Studiju programma sagatavos augsti kvalificētos virtuālas un papildinātās realitātēs (VR/AR) speciālistus, kuru spējas būs vērtīgas gan darba tirgū, gan lietišķajā pētniecībā. Absolventi varēs pielietot savas zināšanas virtuālās un papildinātās realitātes projektu plānošanā, implementācijā un vadībā, kā arī nodrošināt VR/AR risinājumu ilgtspējīgu attīstību.

SADARBĪBAS PARTNERI

                

logo