Karte 1
Karte 2
Adrese

CĒSU IELA 4

VALMIERA, LATVIJA, LV - 4201

IEGŪT NORĀDES

TĒRBATAS IELA 10

VALMIERA, LATVIJA, LV - 4201

IEGŪT NORĀDES

Rekvizīti

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS Luminor banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc zemāk minētā parauga.

Lūgums pirms maksājuma klasifikācijas koda (KK) nerakstīt nekāda veida burtus vai simbolus, pretējā gadījumā sistēma tos nespēj atpazīt!  

Izvēlies maksājuma mērķi
Par studiju maksu21351, Vārds, Uzvārds, personas kods, studiju maksa, semestra kārtas numuru (piemēram: 5.semestris)
Par dokumentu iesniegšanu studijām21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām
Par dienesta viesnīcu21382, Vārds, Uzvārds, personas kods, par dienesta viesnīcu, mēnesis, par kuru maksā
Kavējuma nauda21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, kavējuma nauda, semestra kārtas numuru (piemēram: 5.semestris)
Par individuālajiem pārbaudījumiem, par individuālo lapu21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, atkārtoti pārbaudījumi, pamatojums (Piemēram: gada projekts, eksāmens)
Par izziņu, pasta pakalpojumiem, dokumentu kopijām21379, Vārds, Uzvārds, personas kods, pamatojums (piemēram, par izziņu)
Par telpu nomu21389, Vārds, Uzvārds, personas kods, par telpu nomu
Par TV nomu21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis
Par kursiem21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par kursiem
Cita veida maksājumi21499, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis
Kods (nedzēst) 
Kontakti

E-pasts: info[at]va.lv
Tālr.+371 26603322
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001342592

 

e-pasts: info[at]va.lv
Tālr.+371 25443379
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001342592

Darba laiki

darba dienās

plkst. 07:45 - 21:15
(vai saskaņā ar nodarbību grafiku),

sestdienās

no plkst. 09:00 līdz plkst. 19:30
(vai saskaņā ar nodarību grafiku),

svētdienās

ēka atvērta, ja tajā notiek lekcijas
(30 minūtes pirms nodarbību sākuma
un 15 minūtes pēc nodarbību beigām). 

Ēka atvērta, ja tajā notiek lekcijas

(30 minūtes pirms nodarbību sākuma
un 15 minūtes pēc nodarbību beigām).

Nodarbību laiki:
08:00 - 09:30    1. lekcija
09:45 - 11:15    2. lekcija
11:30 - 13:00    3. lekcija
13:00 - 14:00    Pusdienu pārtraukums
14:00 - 15:30    4. lekcija
15:45 - 17:15    5. lekcija
17:30 - 19:00    6. lekcija
19:10 - 20:40    7. lekcija
20:50 - 22:20    8. lekcija

*Starpbrīži līdz 6.lekcijai ir 15 minūtes,  
bet pēc – 10 minūtes gari.