Uzraksti mums
Vienīgi viens fails.
Datnes izmērs nedīkst pārsniegt 4 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf jpg png gif txt doc docx xls.

Pieteikšanās studijām
Kad un kā notiek uzņemšanas process?

Uzņemšanas process sākas jūnija pēdējā nedēļā (2018.gadā 25.jūnijā). Pieteikties studijām Tu vari gan elektroniski, gan klātienē. Elektroniski - meklē pieteikuma anketu studijām (links www.latvija.lv). Klātienē - vari ierasties jebkurā no Vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktiem.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai pieteiktos pamatstudiju programmās tev būs jāiesniedz pase vai identifikācijas karte (eID),vidējo izglītību apliecinošs dokuments, centralizēto eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kas ļauj iestāties ārpus konkursa, kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu; Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām notiek tikai elektroniski un tev būs nepieciešams uzrādīt sekojošus dokumentus: pase vai identifikācijas karte (eID),augstāko izglītību apliecinošs dokuments, programmas prasībām nepieciešamie dokumenti, kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

Cik budžeta vietas ir pieejams 1.kursam?

2018./2019. studiju gadā piedāvā vairāk nekā 550 budžeta vietas, kā arī vairākus studiju maksas atlaižu veidus.

Vai, iestājoties ViA, ir jākārto iestājpārbaudījumi?

Pamatstudijās iestājpārbaudījumi nav jākārto, tie paredzēti tikai maģistra un doktorantūras studijām.

izvēlies
jautājumu

Budžeta vietu rotācija
Kas ir budžeta vietu rotācija un kā tā notiek?

Sākot ar otro studiju semestri, studenti ik semestri piedalās konkursā uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, t.i. notiek rotācija. Šī rotācijas sistēma ļauj studentam pretendēt uz budžeta vietu arī tad, ja uzņemšanā nav paveicies. Rotācijas konkurss notiek pēc iepriekšējā studiju semestra rezultātiem – sekmēm. Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta un maksas studenti, kas ir nokārtojuši visas semestra akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts dotētas budžeta vietas. Līdz ar to, arī tad, ja esi uzsācis studijas maksas grupā, uzrādot labus studiju rezultātus un nokārtojot visas akadēmiskās saistības (nododot visus studiju darbus, nokārtojot studiju praksi utt.), Tev ir iespēja turpināt studijas budžeta vietā.

izvēlies
jautājumu

Finansiālie jautājumi
Kāda ir studiju maksa ViA?

Aktuālās studiju maksas skaties pie interesējošās studiju programmas sadaļā Studijas.

Kādas stipendijas ir pieejamas ViA studentiem?

ViA studentiem ir iespēja saņemt šādas stipendijas: minimālā (ikmēneša) stipendija (EUR 140,00), paaugstinātā stipendija (EUR 280,00), vienreizējā stipendija (līdz EUR 280,00 semestra laikā).

Kādas studiju maksas atlaides ir iespējamas?

ViA studentiem ir iespēja pretendēt uz dažādām studiju maksu atlaidēm līdz pat 60% apmērā.

izvēlies
jautājumu

Iespējas ārzemēs - prakses
Kā lai zinu, vai es varu pieteikties starptautiskajām praksēm?

Tev jābūt ViA studentam, lai pieteiktos starptautisko prakšu stipendijai, nedrīkst būt akadēmiskie parādi, kā arī jābūt pietiekamām svešvalodu zināšanām.

Cik ilga ir prakse ārzemēs?

Erasmus+ programmā minimālais prakses ilgums ir 2 mēneši. Parasti Erasmus+ praksē studenti dodas vasaras mēnešos vai pavasara semestrī pēdējā kursā. Prakses ilgums var būt arī garāks par 2 mēnešiem, ja to var apvienot ar studiju procesu un konkrētajā gadā ir pieejams papildus finansējums.

Uz kādu stipendijas apjomu es varu pretendēt, dodoties starptautiskajā praksē?

Erasmus+ stipendijas apjoms atkarīgs no valsts, kurā notiek prakse. Ar aktuālajām Erasmus+ prakšu stipendiju likmēm iespējams iepazīties šeit.

izvēlies
jautājumu

Iespējas ārzemēs - studijas
Kā lai zinu, vai es varu pieteikties starptautiskajām studijām?

Ja esi pabeidzis vismaz 1. kursu un ieguvis 40 KP, tad vari pieteikties dalībai Erasmus+ programmā. Tev nedrīkst būt akadēmiskie vai finanšu parādi, kā arī jābūt pietiekamām svešvalodu zināšanām. Katrā fakultātē ir atšķirīga nostāja un papildus kritēriji, nosacījumi. 

Uz kādu stipendijas apjomu es varu pretendēt, studējot citās Eiropas augstskolās?

Erasmus+ stipendijas apjoms atkarīgs no valsts, uz kuru students dodas studēt. Ar aktuālajām Erasmus+  stipendiju likmēm studijām iespējams iepazīties šeit.

Vai,aizbraucot apmaiņas studijās, es varu saglabāt savu budžeta vietu?

Ja esi valsts budžeta apmaksāts students, tad, nokārtojot veiksmīgi visus iecerētos kursus, budžeta vieta tiek saglabāta. Studentam uzreiz pēc atgriešanās studiju virziena vadītājam jāiesniedz kredītpunktu pārnese, lai būtu iespējams piedalīties rotācijā un saglabāt budžeta vietu. Ja kredītpunktu pārnesi neizdodas iesniegt līdz rotācijai, tad tas jāizdara līdz 15. septembrim, citādi budžeta vieta tiks zaudēta. Ja esi maksas students, studējot ārzemēs un sekmīgi nokārtojot visus paredzētos kursus, iespējams piedalīties konkursā par budžeta vietas iegūšanu. Lai to izdarītu studentam uzreiz pēc atgriešanās studiju virziena vadītājam jāiesniedz kredītpunktu pārnese, lai būtu iespējams piedalīties rotācijā. Vērā ņemti tiks tikai attiecīgajā akadēmiskajā gadā ViA nokārtotie kursi, Erasmus+ laikā nokārtoto kursu atzīmes neņemot vērā.

Vai mācoties apmaiņas augstskolā man ir jāmaksā studiju maksa Vidzemes Augstskolā, ja neesmu budžeta students?

Jā, braucot apmaiņas studijās arī ir jāmaksā paredzētā studiju maksa, kas ir studenta studiju līgumā, kas noslēgts starp Vidzemes Augstskolu un studentu, uzsākot mācības. Erasmus+ studentiem tiek saglabātas arī visas citas finanšu saistības un iespējas - stipendijas, kredīti u.tml. gluži tāpat kā tiem studentiem, kas nedodas Erasmus+ studijās.

izvēlies
jautājumu

Tehniskas problēmas
Ko darīt, ja nedarbojas kāds no Vidzemes Augstskolas IT infrastruktūras resursiem vai pakalpojumiem.

Visa veida IT problēmu pieteikšana iespējama sūtot e-pastu uz [email protected], norādot iespējami detalizēti savu kontaktinformāciju, problēmas aprakstu, kā arī kur problēma radusies - ēka, telpa, kopmītnes istaba un cik steidzami šo problēmu jārisina. Ja nav pieejams e-pasts vai tas nedarbojas, tad IT grupas speciālistu kontakti pieejami šeit, vai arī zvaniet uz ViA informācijas telefoniem kontakta precizēšanai:

Tālr.+371 26603322 (Cēsu iela 4)

Tālr.+371 25443379 (Tērbatas iela 10).

Ko man darīt, ja es netieku savā e-pastā?

Visticamāk konts bloķēts, jo ir ticis uzlauzts un sācis izsūtīt liekpastu, jeb spamu. Raksti uz [email protected] no cita e-pasta, norādot informāciju par sevi, lai varam identificēt atbilstošo kontu un atjaunot paroli. Nomainot paroles, lūdzam tās izveidot pēc iespējas sarežģītākas, izmantojot speciālos simbolus, skaitļus, kā arī mainīt tās iespējami biežāk un neizmantot vienu paroli vairākiem resursiem.

Ko darīt, ja nemāku kaut ko izdarīt, nezinu kam prasīt, neko nesaprotu, nekas nedarbojas?

Pirms palīdzības meklēšanas pie IT grupas speciālistiem, iesakām apjautāties kolēģiem, kursa biedriem, pie savas fakultātes speciālistiem, ViA informācijā kontakta precizēšanai, Google vai arī apmeklēt atbilstošus apmācību kursus. Iespējams sevis interesējošās atbildes saņemsi, iepazīstoties ar pamata IT sistēmu ceļvedi (šeit). IT grupa rūpējas par IT infrastruktūras, pakalpojumu darbību un pieejamību.

Vai varat uzstādīt programmatūru uz mana datora?

Nē, neuzstādām maksas/bezmaksas programmatūru uz studentu, darbinieku personīgajiem datoriem. Studentiem un darbiniekiem bez maksas pieejama MS Office365 licence.

Ko darīt, ja pazaudēta, nozagta ID karte vai arī vēlme mainīt fotogrāfiju?

Sūti informāciju par sevi, jauno fotogrāfiju (iepriekš saskaņojot laiku, iespējams nofotografēties) uz [email protected], lai varam izgatavot jaunu pēc ViA cenrāža.

Ko darīt, ja man kaut kas ir nozagts?

ViA tiek veikta video novērošana, tāpēc aicinām bez atļaujas neko neņemt. Pēc rakstiska iesnieguma veiksim ierakstu caurskatīšanu. Materiāli tiek nodoti tikai un vienīgi policijas rīcībā pēc policijas pieprasījuma. Lūdzam pieskatīt savas mantas. No ViA paņemtas tehnikas nozagšanas gadījumā, persona netiek atbrīvota no materiālās atbildības.

Kā rīkoties, ja Tērbatas ielā nedarbojas auditorijā projektors vai arī nav skaņa.

Pirms meklēt palīdzību, vēlams pārstartēt datoru. Bieži kāds nomaina video režīmus, pēc restarta vajadzētu būt standarta iestatījumiem. T205 telpā nav skaņa, jo visticamāk skandas ir atvienotas no elektrotīkla, jo tās traucējoši dūc, ja nav ieslēgts dators.

izvēlies
jautājumu

Par ViASA
Kas ir ViASA?

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība jeb ViASA ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv mūsu augstskolas studentu intereses un tiesības. Ikdienā apvienība iestājas par labvēlīgas vides radīšanu studentu izaugsmei un labsajūtai, kā arī aicina ikvienu interesentu pievienoties.

Kā iesaistīties ViASA?

 

Ir vairākas iespējas, kā iesaistīties Studentu apvienībā:

1) raksti [email protected] un piesaki sevi kā darboties gribošu,

2) kandidē vēlēšanās un kļūsti par vienu no septiņu virzienu vadītājiem,

3)raksti savas idejas un palīdzi ViASA rīkotajiem pasākumiem tapt aizraujošākiem,

4)piesakies iemūžināt kādu no pasākumiem foto vai video formātā,

5)piesakies palīgu komandā un esi viens no pasākumu organizatoriem!

izvēlies
jautājumu