CIEŠA SASAISTE AR NOZARI STUDIJU LAIKĀ
Nodarbības reğiona uzņēmumos; Biznesa situāciju modelēšana; Pirmsinkubācijas platforma biznesa ideju pārbaudei;Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Valmieras biznesa inkubatorā; Pētījumu veikšana uzņēmējiem; Studiju prakses iespējas prakses laboratorijās.
PASNIEDZĒJI – NOZARES PROFESIONĀĻI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – loģistikas, reāllaika rezultātu apstrādes un izplatīšanas u.c. uzņēmumu vadītāji, mārketinga un finanšu eksperti, konsultanti personības attīstības jautājumos, pašvaldību vadītāji.
STARPTAUTISKA KVALIFIKĀCIJA
Programmas absolventiem ir iespēja saņemt Globālā biznesa izglītības tīkla BUSINET sertifikātus par augstākās izglītības atbilstību starptautiskajam līmenim. Apgūt SIA Briox (Zviedrija ) balstītas grāmatvedības programmatūru, iegūstot digitālās prasmes.
PRASME PREZENTĒT UN ARGUMENTĒT
Studiju laikā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība prezentēšanas un argumentēšanas prasmei, veicot grupu vai individuālos darbus.
PRAKTISKA PIEEJA
Studenti dažādos kursos analizē reālu uzņēmumu darbību;iesaiste studentu laboratorijās( ViA Smart-Labs) praktisku biznesa risinājumu izstrādē.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – korporatīvā sociālā atbildība, loģistika, mārketinga un investīciju plāni uzņēmējdarbības attīstībai u.c.
STARPTAUTISKA PIEREDZE
Iespējas studēt un praktizēties ārzemēs , kas nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĞIJU INTEGRĒŠANA BIZNESA PROCESU MODELĒŠANĀ
Dažādu programmatūru izmantošana riska vadībā un projektu vadībā, e-komercijā, finanšu vadībā un grāmatvedībā, loģistikā.