Karjeras iespējas

Pēc studijām var strādāt par projektu vadītāju komunikācijas, sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūrās, stratēģiskās un integrētās komunikācijas speciālistu vai konsultantu valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, mārketinga speciālistu, starptautiskās komunikācijas vadītāju, vizuālās komunikācijas speciālistu un citās profesijās.

Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāji rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, uztur attiecības ar medijiem, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē.

Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši, kā arī jāspēj likt lietā personiskā emocionālā inteliģence.

ABSOLVENTI DARBOJAS