Ievads komunikācijas teorijā

Komunikācijas teorijas, Mediju efekti, Auditoriju studijas.

Kognitīvie, sociālie un politiskie aspekti medijpratībā

Sociālā izziņa un uzvedība, Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā, Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana, Ietekmējošo vēstījumu darbnīca, Kultūra, sabiedrība un tiešsaistes vide , Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti.

Mediju ētika profesionālā kontekstā

Komunikācijas ētika, Neskaidrās robežas starp medijiem un SA

Mediju vide un uzņēmējdarbība

Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika, Mediju tiesības, Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās, Mediju sistēmas ASV un Eiropā

Pētījumu metodes

Kvantitatīvās pētījumu metodes, Kvalitatīvās pētījumu metodes

Transmediju komunikācija

Vizuālā kultūra un semiotika, Datu vizualizācija, Transmediju stāstniecības pamati

Maģistra darbs