Grāmatu un citu resursu izsniegšana

DVD, žurnālus, grāmatas uz mājām izsniedzam bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt savu Lasītāja karti, eID karti vai ViA studenta karti.

Izsniegto dokumentu lietošanas termiņš:

nozaru literatūras(zaļa uzlīme)  grāmatas, DVD un CD– 14 dienas
mācību grāmatas (dzeltena uzlīme) – uz semestri vai kursa laiku 
lasītavas (sarkana uzlīme) no ViA krājuma -“Nakts abonements*”
Valmieras bibliotēkas  lasītavas eksemplārus uz mājām neizsniedz
daiļliteratūras grāmatas – 30 dienas
filmu DVD un mūzikas CD  (vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 5 diskus) – 7 dienas
žurnāli – 7 dienas (neizsniedz jaunāko numuru, ja tas ir vienīgais eksemplārs)
Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatas – 30 dienas

*Nakts abonements – iespēja patapināt lasītavas informācijas resursus ārpus bibliotēkas darba laika.

Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var veikt, izmantojot attālo pakalpojumu vai pa tālruņiem:  642 22464,  26664430 (LMT)
 

Individuālās un grupu lasītavas

Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem pieejamas:

 • 4 individuālās lasītavas, kas paredzētas 1-2 cilvēkiem  (A, B, C, D). Ar datoriem aprīkotas (B,C, D)
 • 2 grupu telpas (I, II). Grupu telpas paredzētas 10-12 cilvēkiem.

Lai izmantotu individuālās lasītavas vai grupu telpas, jāreģistrējas pie bibliotekāra.
Paredzētais darba ilgums vienam lietotājam vai vienai lietotāju grupai ir līdz 2 stundām. Telpu var izmantot ilgāk, saskaņojot to ar bibliotekāru.
Ja telpas izmanto vairāk cilvēku nekā paredzēts un no citām telpām tiek ņemti krēsli, darbu beidzot, tie jānovieto atpakaļ.
Ja plānotā darba laikā lietotājs atstāj telpu, viņš ir tiesīgs saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, atslēga jānodod.

Lasītavas var rezervēt:

 • aizpildot rezervācijas formu tiešsaistē (Pēc elektroniskās formas nosūtīšanas, lūdzu, gaidiet  apstiprinājumu par lasītavas izmantošanu Jūsu norādītajā laikā!)
 • pie bibliotēkas darbiniekiem 2. stāvā
 • zvanot pa telefonu 26664430 (LMT)
 • rakstot uz e-pastu : bibl.info[at]va.lv
Individuālās un grupu lasītavas

Pēc elektroniskās formas nosūtīšanas, lūdzu, gaidiet bibliotekāra apstiprinājumu par lasītavas izmantošanu Jūsu norādītajā laikā!

Lasītavas veids
Datums
Datorlasītava

Interneta un datoru izmantošanu ir bez maksas. 2.stāvā Nozaru lasītavā pieejami datori (Nr.1., 2., 3., 4) ar datu apstrādes programmu PSPP.

Datorlaika rezervēšana: [email protected], 26664430 (LMT) vai klātienē.

Apmācības

Studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem piedāvājam individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības.

Apmācību mērķis ir iepazīstināt ar piedāvātajiem pakalpojumiem, apmācīt kā strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu (EK) un meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos. 
 

Pieteikuma anketa apmācībām
Atzīmējiet apmācību, kuru vēlaties saņemt (var atzīmēt vairākas)
Lūdzu, norādiet vēlamo datumu un laiku
Izvēlieties nodarbības veidu
Starpbibliotēku abonements (SBA)

Starpbibliotēku abonements (SBA) – piedāvā iespēju pasūtīt tos izdevumus, kā arī rakstu pilnās tekstu kopijas no periodiskajiem izdevumiem, kas nav pieejami ViA bibliotēkā, izmantojot SBA starpniecību no citām bibliotēkām.

Pieprasījuma izpildes un izdevuma izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras tas tiek pasūtīts.

SBA un rakstu kopijas elektroniskos pasūtījumus var sūtīt:

SBA un rakstu elektroniskie pasūtījumi tiek pasūtīti darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Par pasūtītā izdevuma saņemšanu vai atteikumu, lietotājs tiek informēts.

SBA kārtā saņemtie izdevumi paredzēti lietošanai bibliotēkā uz vietas un tos uz mājām neizsniedz.

ISBN piešķiršana

Lai radītu vienotu sistēmu, kādā tiek piešķirti ISBN (Starptautiskais grāmatas standartnumurs - International Standard Book Number) numuri Vidzemes Augstskolas izdevumiem, ir noteikta šāda kārtība:

 • par zinātnisko, akadēmisko un metodisko izdevumu publicēšanu lēmumu pieņem fakultātes Domes sēdē/Valodu un studiju eksaminācijas centra kopsapulcē, izrakstu no sēdes/kopsapulces protokola un krājuma materiāla izdruku iesniedz rektora palīdzei-zinātniskajai sekretārei;
 • rektora palīdze-zinātniskā sekretāre virza materiālu izskatīšanai un saskaņošanai akadēmiskajam un zinātņu prorektoram;
 • akadēmiskais un zinātņu prorektors vīzē iesniegto materiālu Bibliotēkai;
 • pamatojoties uz akadēmiskā un zinātņu prorektora saskaņojumu, Bibliotēka informē atbildīgo par izdevumu par piešķirto ISBN numuru.

/Par kārtību, kādā tiek piešķirti ISBN numuri, rīkojums Nr.53-r, 22.07.2010./

Citi pakalpojumi
 • Iespēja iegādāties ViA izdotās grāmatas
 • DVD filmu kolekcija un citi audiovizuālie materiālu rezervēšana
 • Laikraksti un žurnāli