Starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI"

ViA konference 2022

Ar prieku izziņojam 3.starptautisko zinātnisko konferenci “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI”, kas norisināsies Vidzemes Augstskolā, Valmierā, 2022.gada 8.aprīlī.

Konferences mērķis ir veicināt sinerģiju starp sabiedrību, tehnoloģijām un drošību, dziļāk aplūkojot tematiskās jomas, kas saistītas ar (1) nākotnes zināšanu sabiedrību, (2) zināšanu apmaiņu un inovācijām, (3) ilgtspējīgu attīstību un (4) ar digitālo transformāciju saistītajiem drošības jautājumiem. Sniedz savu ieguldījumu, iesaistoties diskusijās, daloties savos pētījumos un meklējot risinājumus problēmām iepriekš minētajās tematiskajās jomās!

Prezentāciju veidi:

Paneļdiskusija. Mērķis ir apvienot vadošos zinātniekus, akadēmiķus un pētniekus. Paneļdiskusijās tiks ievēroti atvērtās informācijas apmaiņas un pārrobežu mācīšanās principi, lai veicinātu diskusijas un sniegtu iedvesmu. Dalībnieki tiks sadalīti paneļos, pamatojoties uz viņu konferencei iesniegto rakstu tematiku. Viens panelis sastāvēs no 4 līdz 6 diskusijas dalībniekiem un moderatora. Katram diskusijas dalībniekam būs 5 minūtes, lai sniegtu īsu ieskatu pētījumā, kam sekos 45 minūšu gara diskusija.

Studentu sekcija. Mērķis ir iepazīstināt studentus ar pētniecības vidi, sniedzot iespēju prezentēt savu pētījumu tēmas vienā konferencē kopā ar vadošajiem zinātniekiem, akadēmiķiem un pētniekiem, gan saņemot atsauksmes par savu pētījumu, gan iedvesmu no pieredzējušajiem kolēģiem turpmākiem pētījumiem. Prezentācijas ilgums ir ierobežots līdz 15 minūtēm.

Konferences laikā nodrošināsim Jums iespēju plašākai publikai izplatīt savu pētījumu rezultātus un iegūt aizklāti recenzētu publikāciju starptautiskās zinātniskās konferences SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI tēžu krājumā. Konference tiks pārraidīta YouTube tiešraidē.

Publikācija:

Aicinām autorus iesniegt tēzes un pilnībā oriģinālus zinātniskus rakstus, kas nav iesniegti/publicēti/vai pašlaik izskatīti citās konferencēs vai zinātniskajos žurnālos. Apstiprinātās tēzes tiks publicētas papīra formātā un tiešsaistē konferences dienā. Katrai tēzei tiks piešķirts Cross Ref digitālā objekta identifikators (DOI).

Pēc konferences autori tiks aicināti sagatavot un iesniegt pilna apjoma rakstus kādā no ViA sadarbības zinātniskajiem žurnāliem*:

Konferences norises vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera

Konferences valoda: paneļdiskusijas – angļu, studentu sekcija – latviešu, angļu

Tuvākie termiņi:

 • Reģistrācija: 21.02.2022
 • Tēžu iesniegšana: 21.02.2022
 • Paziņojums par pieņemšanu dalībai konferencē: 28.02.2022
 • Konferences programmas izziņošana: 25.03.2022
 • Rakstu iesniegšana: saskaņā ar žurnālu

 

Konferences programma pieejama šeit.

Konferences tēžu krājums pieejams šeit.

Konferences Room A seko līdzi YouTube tiešraidē šeit.

Konferences Room B seko līdzi MS Teams videokonferencē šeit.

 

Kontaktinformācija: [email protected], tel. 28678558

Konference tiek organizēta specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 ietvaros

Starptautiska zinātniska konference "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Drošība"
ViA konference 2021

 

Norises laiks: 

2021.gada 26.marts

Norises vieta:

Zoom tiešsaistes konferenču platforma, YouTube tiešraide (tiešraides ieraksts pieejams šeit)

Par konferenci:

Šīs konferences mērķis ir nodrošināt pētniekiem platformu zināšanu un ideju apmaiņai par jaunākajām tendencēm šajās disciplīnās:

 • Droša sabiedrība
 • Drošas tehnoloģijas

Paredzams, ka konference sniegs pārskatu par jaunākajiem sasniegumiem un gaidāmajām tendencēm iepriekš minētajās disciplīnās, kā arī veicinās diskusijas akadēmiskajā un kooperatīvajā vidē.

Mēs piedāvājam pētniekiem un akadēmiķiem iespēju izplatīt pētījumu rezultātus plašākai sabiedrībai tiešsaistes konferencē, kas tiks pārraidīta Webex videokonferenču platformā, Youtube un Facebook sociālajos tīklos, kā arī publicēt zinātniskos rakstus šajos žurnālos:

Mēs aicinām autorus iesniegt kopsavilkumus un oriģinālus zinātniskos rakstus, kas nav iesniegti/publicēti/izskatīšanā citās konferencēs vai žurnālos. Raksti jāsagatavo atbilstoši žurnāla tematiskajai tēmai un noformēšanas veidnei.

BJMC ir žurnāls profesionālo un akadēmisko zināšanu apmaiņai datorzinātņu, programmatūras inženierijas, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, datortehnikas, skaitļošanas didaktikas un saistīto disciplīnu jomās. JTES galvenais uzsvars ir uz pētījumiem par pieredzes konceptualizāciju, pievēršoties tādiem jautājumiem kā skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējību, ilgtspējas fenomens, ilgtspējīga izglītība un ilgtspējīga attīstība.

Ņemot vērā to, ka konference notiks tiešsaistē, tā būs bez maksas.

Konferences valoda: angļu.

TUVĀKIE TERMIŅI:

 • Reģistrācija: 12.01.2021
 • Abstraktu iesniegšana: 12.01.2021
 • Paziņojums par dalību konferencē ar referātu: 18.01.2021
 • Raksta iesniegšana: 18.02.2021
 • Konferences programmas izziņošana: 15.03.2021

Jaunākajai informācijai seko līdzi konferences mājas lapā conferences.va.lv

Kontaktinformācija: [email protected], tel. 28678558

Konference tiek organizēta specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 ietvaros

Eiropas Zinātnieku nakts 2019
Eiropas Zinātnieku nakts 2019

 

Norises laiks: 

Piektdiena, 27.septembris 18.00 – 21.00

Norises vieta:

Linarda Laicena iela 2a un Cēsu iela 4, Valmiera

Pasākuma programma:

Vidzemes Augstskolas pētnieki, it īpaši, pēcdoktorantūras pētnieki Eiropas Zinātnieku nakts apmeklētājiem dažādās interaktīvās aktivitātēs un darbnīcās demonstrēs, ko pēta Vidzemes Augstskolā, un, kā šīs tehnoloģijas nākotnē ietekmēs mūsu ikdienas, uzlabojot dzīves kvalitāti un saudzējot dabu.

Lauzīsim stereotipu, ka zinātne ir matemātiskas formulas un ķīmijas mēģenes, bet ir kas daudz vairāk.

Tā kā mākslas telpa "Live Art" (Linarda Laicena iela 2a) un Vidzemes Augstskola (Cēsu iela 4) atrodas blakus un tām ir kopējs pagalms, būs iespējams ērti pārvietoties starp abām ēkām, jo, ja mākslas telpā "Live Art" notiks pētījumu rezultātu demonstrācija, tad Cēsu ielā 4, Valmieras integrētajā bibliotēkā tiks piedāvātas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, ko organizē jauniešu organizācija Sudraba ZIRG's.

P.S. Pirmie 50 Eiropas Zinātnieku nakts apmeklētāji, kuri ieradīsies mākslas telpā "Live Art", saņems pārsteiguma balvu!

Kontaktinformācija: [email protected], tel. 28678558

Informācija par citiem 2019.gada Eiropas Zinātnieku nakts pasākumiem pieejama www.zinatniekunakts.lv

2018.gada pasākuma galerija pieejama šeit, Valmieras Televīzijas sižets raidījumā "Valmiera Runā" pieejams šeit un Valmieras Ziņu atskats uz pasākumu šeit.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018-2019  (granta līguma Nr.819129) ietvaros

Vidzemes Augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā konference

 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference

“Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi”

2019. gada 25. un 26. aprīlis

Vidzemes Augstskola, Valmiera

 

 

 

Logo

 

Ir sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas Starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi”, kas norisināsies  2019.gada 25. un 26. aprīlī Vidzemes Augstskolā (ViA), Cēsu ielā 4, Valmierā.

Konferences mērķis ir nodrošināt platformu, kurā pētnieki var apmainīties ar zināšanām un idejām šādās tematiskajās līnijās:

 • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija
 • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves
 • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas
 • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas
 • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība
 • Komunikācijas tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība

Ir paredzēts, ka konference sniegs pārskatu par jaunākajiem sasniegumiem un gaidāmajām tendencēm, kā arī veicinās diskusiju akadēmiskajā un korporatīvajā pasaulē par un ap iepriekš minētajām tēmām.

Mēs aicinām autorus iesniegt abstraktus un pilnībā oriģinālus zinātniskos rakstus, kuri nav iesniegti/publicēti/izskatīšanā citās zinātniskajās konferencēs vai žurnālos.

Visi apstiprināto pieteikumu abstrakti tiks publicēti konferences abstraktu krājumā journals.va.lv un izvēlētie raksti tiks publicēti zinātniskajos žurnālos ''Journal of Teacher Education for Sustainability'' un ''Baltic Journal of Modern Computing''.

KONFERENCES VALODA: angļu

DALĪBAS MAKSA: konferences dalības maksa ir EUR 100, kas ietver izdevumus kā rakstu rediģēšana, konferences abstraktu krājuma iespiešana, konferences materiālu izgatavošana, kafijas pauzes. 

TUVĀKIE TERMIŅI:

 • Reģistrācija: 01.03.2019.
 • Abstraktu iesniegšana: 01.03.2019.
 • Lēmuma par dalību konferencē vai atteikumu saņemšana: 08.03.2019.
 • Publikāciju iesniegšana: 01.04.2019.
 • Konferences programmas izziņošana: 08.04.2019.
 • Konferences dalības maksas apmaksa: 20.02.2019.

Detalizēta informācija pieejama šeit.

Konferences programma pieejama šeit.

Konferencē uzaicināto runātāju saraksts šeit.

Kontaktinformācija: [email protected], tel. 28678558

Konference tiek organizēta specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 ietvaros.

 

Vidzemes Augstskolas 12.Studentu pētniecisko darbu konference

 

Vidzemes Augstskolas 12.Studentu pētniecisko darbu konference

“Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi”

2019. gada 25. un 26. aprīlis,

Vidzemes Augstskola, Valmiera

 

 

 

Logo

 

Ir sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas 12.Studentu pētniecisko darbu konferencei “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi”, kas norisināsies  2019.gada 25. un 26.aprīlī Vidzemes Augstskolā (ViA), Cēsu ielā 4, Valmierā.

Studentu konferences mērķis ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Labākie darbi tiks apkopoti Vidzemes Augstskolas studentu pētnieciskās konferences digitālajā rakstu krājumā.

Vidzemes Augstskolas Studentu pētniecisko darbu konferenču rakstu krājumi pieejami journals.va.lv sistēmā.

Par piedalīšanos ViA 12.Studentu pētniecisko darbu konferencē, katrs dalībnieks (autors) saņem sertifikātu, un trīs labāko darbu autori saņems Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta HESPI specbalvas.

Tuvākie termiņi:

Detalizēta informācija pieejama šeit.

Konferences programma pieejama šeit.

Kontaktinformācija: [email protected], tel. 28678558

 

Konference tiek organizēta specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 ietvaros.

 

Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātne

 

Lekcija

“Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātnē”

2019.gada 6.marts,

Valmieras integrētā bibliotēka, Valmiera

 

Atvērtā zinātne

 

Aicinām Jūs rezervēt laiku Latvijas Universitātes Bibliotēkas lekcijas "Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātne" apmeklējumam 6. martā pulksten 12.30. Lekcijas norises vieta - Valmieras integrētā bibliotēka, Cēsu iela 4, otrā stāva telpa Nr. 217.

Prezentācijas nosaukums: “Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātne”

Prezentācijas mērķis: Sniegt priekšstatu par atvērto zinātni un atvērto piekļuvi, aktualitātēm zinātnisko rezultātu publiskošanā.

Mērķauditorija: pētnieki, pētījumu vadītāji, doktoranti

Prezentācijas ilgums: 30-40 min.

Prezentācijā ietvertās tēmas:

 1. Kas ir atvērtā zinātne?
 2. Atvērtās zinātnes kustība un tās aktualitātes
 3. OpenAIRE projekts pētniecības kopienai
 4. Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

 

Starptautiskā tūrisma konference

 

Starptautiska tūrisma konference

“Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva”

2018. gada 25. oktobris,

Vidzemes Augstskola, Valmiera

 

 

 

 

BoostedHespiVPP

2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskola aicina uz starptautisku tūrisma konferenci.

Ikdienā vērojot, visi redzam, cik ļoti mainījies šodienas students – nākotnes darbinieks. Tikai stiprinot sadarbību varam radīt jēgpilnu studiju piedāvājumu un sagatavot labus tūrisma speciālistus.

Pasākuma programma veidota, lai Jūs uzzinātu, ko augstskolas var dot tūrisma nozarei, kā nozare var uzlabot augstskolu darbu, lai studiju piedāvājums nav pārāk inerts un teorētisks, un kā mums visiem tikt līdzi tehnoloģiski mainīgajai šodienai. Starptautiskie eksperti dalīsies praktiskā pieredzē, kopīgi diskutēsim par darba tirgu un prasmēm, ko pieprasa darbs tūrisma nozarē tehnoloģiju laikmetā, neformālās sarunās meklēsim vēl neizmantotas iespējas.

Konferences darbs tiks organizēts trīs daļās.  

Rīts sāksies ar plenārsesiju, kur galvenie lektori dalīsies pieredzē par nozares sadarbību ar izglītotājiem, kā arī aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā – gan nozares, gan izglītības kontekstā. Kaija Lindrota (Kaija Lindroth) pārstāv vienu no lielākajām augstskolām Somijā - Hāga-Helia (Haaga-Helia) universitāti, kas pazīstama studiju programmu augsto kvalitāti un jaunievedumiem augstākajā izglītībā. Viņa stāstīs par universitātes ilggadēju, veiksmīgu pieredzi, attīstot jaunus studiju risinājumus kopā ar nozari. Viesmīlības nozares redzējumu par sadarbību ar augstskolām prezentēs Gerhards Erasmus (Gerhard Erasmus) - viesnīcu vadības profesionālis ar ilggadīgu starptautisku pieredzi, Radisson Blu viesnīcu vadītājs. Savukārt Igaunijas uzņēmuma SIA Brightspark programmatūras attīstības projektu vadītāja un Tartu universitātes Pērnavas koledžas docētāja Mārja Pajusalu (Maarja Pajusalu) sniegs ieskatu būtiskajās tehnoloģiju attīstības tendencēs, akcentējot gan to ietekmi uz nozarē nepieciešamo prasmju attīstību, gan potenciālu studiju satura veidošanā un procesā.

Pēc plenārsesijas noslēgumā būs paneļdiskusija par izaicinājumiem cilvēkresursu jomā tūrisma nozarē.

Dienas otrajā pusē dalībnieki aicināti piedalīties 3 paralēlajās sesijās - Sadarbība un tīklošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm tūrismā, Digitālā mārketinga izaicinājumi mediju izmaiņu kontekstā, Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste. Dienas noslēgumā tiksimies neformālā tīklošanās sesijā pie kafijas – par to, ko varam darīt kopā un labāk.

Konferences programma šeit.


Konference “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva” notiks 2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Dalības maksa: 20 EUR

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 2018. gada 15.oktobrim. Elektroniskā pieteikuma forma šeit.

 

Konference tiek organizēta Interreg Centrālbaltijas projekta Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED) ietvaros.

Konferenci atbalsta: Boosted, HESPI, Valmieras pilsētas pašvaldība

 

CERN - zinātnes paātrinātājs

Cern

 

 

 

​​​​​​Jau šo ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 15.30 līdz 17.30 ViA telpās Cēsu ielā 4 notiek lekcija "CERN - zinātnes paātrinātājs". CERN pētījumu prezentācijā tuvplānā redzēsim, gan to, kādas hipotēzes un kādi pētījumu virzieni mēģina izzināt matērijas būtību, gan arī praktiskus lietojumus daļiņu paātrinātāju zinātnē.

Detalizētāka informācija par pasākumu un programma pieejama šeit.

Organizators: Valmieras Attīstības aģentūra kopā ar ViA, RTU un CERN

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Vidzemes Augstskola (ViA) šobrīd realizē aizraujošu projektu – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresu. Kongress tiek rīkots par godu Latvijas simtgadei un norisināsies Rīgā no 2018. gada 18. jūnija līdz 20. jūnijam.

Pasākuma pirmās dienas saturiskais autors ir ViA rektors Gatis Krūmiņš. Tās vadmotīvs būs sabiedrības drošība un drošums – dalībnieki, kuru skaitā arī ViA akadēmiskais personāls, vairākās sesijās diskutēs par drošību un informatīvo telpu, tehnoloģisko un kiberdrošību, drošību un tautsaimniecību. Viens no ViA stratēģiskajiem mērķiem ir pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana. Dalība Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizēšanā atspoguļo ViA apņemšanos iesaistīties zinātnes un pētniecības tirgū gan valstiskā, gan starptautiskā mērogā.

Kongresa aktivitātēm iespējams sekot pasākuma mājaslapā un sociālajos medijos:

https://congress.sciencelatvia.lv/
https://twitter.com/zinatkongress
https://www.facebook.com/zinatkongress

Starptautiska konference

 

 

Starptautiskā konference par digitālā laikmeta pētījumiem:

Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība

Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija, 2018. gada 3.–6. aprīlī

Konferences mērķi:

izveidot komunikācijas platformu pētniekiem, kurā būtu iespēja dalīties ar zināšanām un idejām par jaunākajām tendencēm zinātnē tādās tēmās kā:

 • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves;
 • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija;
 • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas;
 • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas;
 • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība;
 • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

Konferences laikā plānots sniegt pārskatu par jaunākajiem sasniegumiem šajās nozarēs, par gaidāmajām tendencēm, kā arī veicināt diskusiju akadēmiskajā un korporatīvajā vidē par minētajām tēmām.

Konferences tēmas:

Pasākuma laikā tiks diskutēts par pētījumiem, kas saistīti ar digitālā laikmeta tematiku, kā arī citām pētniecības jomām:

 1. Jauno tendenču izpēte globalizētās pasaules tīklā;
 2. Jaunu pētījumu tendenču izpēte saistībā ar ES H2020 pētniecības programmām ārpus Eiropas;
 3. Sociālo un kultūras inovāciju attīstība, lai atbalstītu un veicinātu ilgtspējīgu attīstību;
 4. Praktiska pieredze starptautisku pētniecisko projektu izstrādē.

 

Dalības un prezentācijas veidi:

Prezentācijās uzstāsies konferences zinātniskās komitejas viesi.

Semināru sesiju mērķis ir nodrošināt apmācības un praktisku pieredzi pētniecības metožu, pētniecības projektu pieteikumu izstrādes, kopienas prakses un līdzīgu iniciatīvu jomās. Semināru garums: 60-120 minūtes atkarībā no pētījuma apjoma.

 

Valoda: Konference notiks angļu valodā

 

Organizators: Vidzemes Augstskola

 

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija

 

Pēc konferences, 2018. gada 9.-12. aprīlī Vidzemes Augstskolā notiks semināri ar mērķi noskaidrot turpmākos pētāmos jautājumus.

Kontakti:

Ieva Gintere

Zinātnisko projektu vadītāja

[email protected]

+371 29907813

 

Asociētais profesors Atis Kapenieks

Akadēmiskais un zinātņu prorektors

Vidzemes Augstskola

[email protected]

 

Programmas Apvārsnis 2020 iespējas

 

 

Seminārs/konsultācija par Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēm

Trešdien, 2018. gada 9. maijā

plkst. 11.00-12.30

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, 129. auditorijā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko reģionālu informatīvu semināru par iespējām iegūt finansējumu programmā Apvārsnis 2020. Semināram aicināti pieteikties reģionālie pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām, uzņēmumiem, un citi interesenti.

Par Marijas Sklodovskas-Kirī programmas iespējām stāstīs Nacionālā kontaktpunkta eksperte Ieva Krūmiņa. Pēc prezentācijas varēs saņemt atbildes uz interesentu jautājumiem un apspriest tālākās sadarbības iespējas, kā arī saņemt prezentāciju elektroniskā veidā.

Seminārs notiks latviešu valodā. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Vairāk par semināru: VIAA mājaslapā

 

VIAA kontaktpersona:

Ieva Krūmiņa

Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments

Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.: 67559495

[email protected], http://www.viaa.gov.lv

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk"

2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī

Vidzemes Augstskolā

Valmierā, Cēsu ielā 4

Skaties tiešraidē

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī iekļauts starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties uz divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī klausīties vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Konferencē aicināti piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki aicināti piedalīties piecās tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā (1. decembrī) dalībnieki laipni aicināti piedalīties izziņas braucienā un izvēlēties vienu no diviem maršrutiem Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā: Sedas purva daba un cilvēki / Kultūras mantojuma iepazīšana: cilvēks, darbs un kultūra Naukšēnu pusē.

Dalību izziņas braucienos lūdzam pieteikt, aizpildot reģistrācijas anketu.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Konference ir bezmaksas.

Izziņas braucienu maksa - 8 EUR.

Reģistrācija konferencei šeit.

Kontakti: [email protected]

 

KONFERENCES PROGRAMMA

PROGRAMME, ENG

IZZIŅAS BRAUCIENU APRAKSTI

11. Studentu pētniecisko darbu konference 

Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konference notika 2017. gada 24. novembrī trijās sekcijās:

 

Komunikācija, pārvaldība, izglītība

Tūrisms un atpūta

Inženierzinātnes

 

Valmiera, Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4

 

KONFERENCES PROGRAMMA

 

Konferences mērķi - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi, kā arī noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē ar teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Katrs konferences dalībnieks saņem sertifikātu par piedalīšanos ViA 11. Studentu pētniecisko darbu konferencē.

 

 

11. Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājums

 

 

Kontaktinformācija:

[email protected]

 

Nolikums

Pieteikums

Pārskats par iepriekšējo konferenču sekcijām un darbu tematiku pieejams šeit:

2015. gada konferences dienas kārtība

2016. gada konferences dienas kārtība

"Vidzemes Augstskolas 10. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-36-7.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5.  Elektroniski apskatāms šeit.

 

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskie pasākumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdienas

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, 114. telpa.

Zinātnieku nakts "Zinātne Latvijai"

2018. gada 28. septembrī

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10

Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā 2017. gada 29. septembrī notika Zinātnieku nakts pasākumi “Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”.

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

18:00 “Telefilmas – Rīga” veidotās multiplikācijas filmas “Laimes lācis” analīze

19:45 īsfilma “Glabāt pastāvīgi” (filma veidota pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas)

 

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

18:00-21:00 Izzinošas un radošas aktivitātes kopā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s:

 • Iespēja pabūt “Arhimeda kabinetā”, “Einšteina stūrītī”, nogaršot “Ņūtona ābolu”
 • Noskatīties Dullā Didža video eksperimentus skolēniem
 • Piedalīties izzinošās spēlēs, kā arī izmēģināt veiksmi konkursos “Uzmini zinātnieku citātu” un “Paslēptā Zinātne bibliotēkā”

 

Tērbatas ielā 10

18:00-19:30 VIAnovācijas labirints

Aizraujošas sacensības orientēšanās labirintā ar radiofrekvences identifikāciju tehnoloģijas pielietojumu

Cēsu ielā 4

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

Vidzemes Augstskolas konferenču zālē (C129) notiks diskusija vidusskolēniem, studentiem un visiem interesentiem par to, kā un kāpēc viens un tas pats mediju saturs var tikt saprasts daudz un dažādos veidos. No vienas puses, to nosaka mūsu pieredze un uztveres mehānismi. No otras puses – kādas konkrētas faktu interpretācijas var būt apzināti vai neapzināti veidotas par labu specifiskām, nereti arī sabiedrībai nelabvēlīgām interesēm.

Zinātnieku nakts diskusija notiks divās daļās. Pirmajā skaidrosim mūsdienu mediju situāciju, kurā pārbaudītas, pierādāmas informācijas vietā tik atsaucīgi tiek uztverti dažādi “alternatīvi fakti”, viltus ziņas, veikli savirpinātas lētas sensācijas un reizēm pat neslēpti meli. Vai tikai personīgais slinkums, nevēlēšanās pārbaudīt un iedziļināties ir vienmēr pie vainas? Kopā ar Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem apmeklētājiem būs iespēja aplūkot šo problēmu no vairāku zinātnes disciplīnu perspektīvas un izprast, kādu lomu informācijas vidē spēlē dažādi personības un vides faktori. Tas viss tiks īstenots, atraktīvā un asprātīgā veidā analizējot studijas “Telefilma-Rīga” 1985. gadā veidoto multiplikācijas filmu “Laimes lācis” pēc A. Upīša stāsta “Sūnu ciema zēni” motīviem.

Diskusijas otrajā daļā, kas sāksies 19:45, tiks rādīta pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas veidota īsfilma “Glabāt pastāvīgi”. Filmas sižets ir saistīts ar vēsturnieka, Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa pētījumu rezultātiem, kas krasi kontrastē ar plaši izplatīto mītu par PSRS investīcijām Baltijas valstīs, ko joprojām mēģina uzturēt Kremļa kontrolētie mediji. Pēc filmas notiks diskusija par to, kā ar mediju starpniecību pētniecības rezultātus var izmantot dažādu mītu dekonstrukcijā un sabiedrības izglītošanā.

No 2016. gada rudens Vidzemes Augstskola īsteno plašu un daudzveidīgu medijpratības veicināšanas pasākumu programmu, iesaistot partnerus Latvijā un ārvalstīs. Augstskola strādā ar studentiem, skolēniem, pedagogiem un citām sabiedrības grupām, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem kļūt par gudrākiem un prasmīgākiem mediju vides lietotājiem.

 

 

18:00-21:00 Cēsu ielā 4

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s (jauniešu domubiedru grupu) piedāvās iepazīt slavenu zinātnieku sasniegumus un to attīstību gadsimtu gaitā. Skolēniem un ģimenēm ar bērniem būs pieejams Arhimeda kabinets (iekārtota telpa ar izstādes stendu un konkursu), Einšteina piemiņas stūrītis (izstādes stends ar interaktīvo konkursu), improvizētais Ņūtona ābeļdārzs ar radošām aktivitātēm, videomateriāls par Dullo Didzi (aizraujoši eksperimenti skolēniem) un konkurss “Uzmini zinātnieku citātu”.

 

 

18:00-19:30 Tērbatas ielā 10

Vidzemes Augstskolas Tērbatas ielas ēkas pagalmā tiks ierīkots inovācijas labirints harmoniskas personības attīstībai: personībām, kuru gara un kustību spēks ir vienlīdz stiprs. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki pazīst labirintus un ar tiem saistītos izaicinājumus. VIA zinātnieku nakts ietvaros piedāvā inovatīvu aktivitāti harmoniskas personības attīstībai mūsdienu pasaulē – unikālu orientēšanās labirintu norobežotā teritorijā ar tajā izvietotiem kontrolpunktiem, kas jāatrod un jāapmeklē noteiktajā kārtībā, atbilstoši leģendai uz kartes.

Izmantotā tehnoloģija: radiofrekvences identifikācija (angļu: Radio Frequency Identification jeb RFID). Tā ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

Lai viss noritētu godīgi un raiti, sacensību organizatoriem palīdzēs elektroniskā RFID reģistrācijas sistēma, kas automātiski noteiks un kontrolēs gan obligāto kontrolpunktu apmeklēšanas secību, gan uzdevuma veikšanai patērēto laiku. Uzreiz pēc distances pabeigšanas katrs dalībnieks saņem sava rezultāta izdruku.

 

Laipni aicināti visi interesenti!

Ieeja pasākumos - bez maksas.

 

Zinātnieku nakts Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā šeit.

Facebook pasākuma lapa šeit.

Zinātnieku nakts arhīvs

Starptautiskā tūrisma konference

Tūrisma konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi” notika 2016. gada 21. oktobrī. Tajā tika aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas:

 • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
 • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
 • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Konferences organizatori:

Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri:

Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

  Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm iepazīstināja trīs īpašie viesi:

  • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
  • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
  • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

  Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

  Nākamā konference:

  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk" notiks 2017. gada 30. novembrī.

  ViA 8. konference – praktisks seminārs pedagogiem

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra Pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem kļuva par nacionāla mēroga pedagogu konferenci 2015. gadā. 8. konference notika 2017. gada 27. oktobrī. Tās tēma “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā. Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē" ļāva pedagogiem gan labāk izprast sevi, gan noskaidrot dažādas metodes, kā izprast skolēnu. Tāpat konferencē bija iespēja uzzināt, ko vēlas darba devējs, iepazīties ar LUMINA Spark rīku līderības īpašību attīstīšanai, noskaidrot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes aktualitātes un problēmas.

   

   

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra 7. pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā” 2016. gadā pulcēja ap 250 dalībnieku. Tās tēma bija „Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā”.

  ViA starptautiskās konferences 2010. un 2011. gadā

   

  2011. gads

  Virtuālā un papildinātā realitāte izglītībā (18. marts)

  Projekta "Vidzemes tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide" starptautiska konference

   

  ATLAS konference “Tūrisma un ainavas attiecību pretrunīgais raksturs” (21.-23. septembris)
  Starptautiska ikgadēja Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS) konference 

   

  2010. gads
   

  Risinājumi ilgtspējīgas sociālekonomiskās stabilitātes un dabas aizsardzības mērķu līdzsvarošanai (19.-20. augusts)

  DAP ZBRA un Vidzemes Augstskolas 3. Starptautiskā zinātniskā konference