KARJERA

Studiju programmas absolventi iegūs prasmes, kas palīdzēs uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbību vai strādāt tūrisma, viesmīlības un citos ar brīvā laika pavadīšanu saistīto nozaru uzņēmumu  vadītāju un ekspertu pozīcijās atbildot par mārketingu, organizācijas vadību, pakalpojumu vadību, produkta attīstību. Studiju programma arī vērsta uz profesionāļu sagatavošanu darbam publiskajā sektorā, piemēram, tūrisma galamērķu vadības organizācijās, tūrisma plānošanā pašvaldībās, dažādās kultūras mantojuma organizācijās u.c.