I: Indivīds, sabiedrība un digitālās tehnoloģijas
Demokrātijas teorijas un drošība
Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā
 
Ietekmējošā komunikācija
Viedās tehnoloģijas un datu drošība
Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana
Sociālā izziņa un cilvēka uzvedība
Ētika un vērtības

 Pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība

 

II: Stratēģiskā komunikācija
Stratēģiskās komunikācijas koncepts
Komunikācijas teorijas 
Komunikācijas stratēģiskā plānošana un vadība (Komunikācijas stratēģijas plānošana, īstenošana un novērtēšana; komunikācija un attiecību veidošana ar dažādām auditorijām dažādos formātos un platformās; digitālā satura plānošana, veidošana un izplatīšana; mediju attiecības, krīžu komunikācija, reputācijas vadība)
 
Stratēģiskā politiskā komunikācija un diplomātija
 
III: Pārvaldība
Pārvaldība un inovācijas
Organizāciju stratēģiskā vadība
Mediju un komunikācijas tiesības
Politikas analīze 
ES institūcijas un pārvalde
Politekonomija
Ilgtspējīga attīstība
 
 
IV: Pētniecība un prakse
Maģistra darba seminārs
Prakse
Pētniecības prakse
Kvantitatīvās pētniecības metodes un lielo datu analīze
Kvalitatīvās pētniecības metodes
Maģistra darbs