MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētajā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

Vairāk informācijas: [email protected]

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 9.septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

Uzņemšana studiju programmā plānota 2024.gadā

 

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

Uzņemšana studiju programmā plānota 2024.gadā

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
  • Maģistra darba iespējāmās tēmas pieteikums;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

Sadarbības partneri

Image removed.  Image removed.  Image removed.   Image removed.  Image removed. Image removed.  Image removed.  Image removed.