• eng
  • eng

Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs.

foto

 

Augsne izaugsmei - tāds ir Vidzemes Augstskolas moto. Mēs augam stipri Valmierā, Vidzemē, Latvijā un Eiropā, esam atvērti, elastīgi, proaktīvi un, kad nepieciešams, - arī provokatīvi. Stipra, radoša, starpdisciplināra kopiena studijām, pētniecībai, zināšanu pārnesei - tie esam mēs, mūsu studenti, darbinieki, sadarbības partneri.
Agnese Dāvidsone
Vidzemes augstskolas rektore

Vidzemes Augstskola (ViA) dibināta 1996. gadā un 2001. gadā ieguva valsts augstskolas statusu. 2002. gadā tika akreditēta uz nenoteiktu laiku (akreditācijas lapa).

ViA piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!
 

Vidzemes Augstskolas platforma un ekosistēma

Augstskola ir sapņu piepildījuma un mērķu sasniegšanas platforma – individuālā un kolektīvā līmenī. Gan tiem, kas grib iegūt jaunas zināšanas un prasmes, neatkarīgi no vecuma, gan arī tiem, kuriem ir laba ideja, bet pietrūkst zināšanu un prasmju tās realizācijai. Tiem, kas grib īstenot savu zinātnisko ideju un radīt jaunus produktus, iesaistoties augstskolas pētnieciskajā darbā, un tiem, kas vēlas savas zināšanas nodot citiem, lasot lekcijas, vai konsultējot.

Vīzija

ViA ir starptautiski atpazīstama reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu pārneses un ideju līderības platforma, kas piedāvā digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot uz sabiedrības izaicinājumiem.

Misija

ViA misija ir veicināt zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Stratēģiskās prioritātes

 

Izglītība

ViA izglītības programma – studiju programmas un virzieni, mūžizglītība, papildizglītība skolēniem.

Zinātne

ViA pētniecības attīstības stratēģija un programma – proaktīva atbilde sabiedrības izaicinājumiem atbilstoši studiju virzieniem un ārējam pieprasījumam.

Zināšanu pārnese un ideju līderība

ViA un tās partnerinstitūciju zināšanu nodošana sadarbības partneriem, Vidzemes reģiona intelektuālā līdera lomas uzņemšanās valsts un reģiona izaugsmes veicināšanā.

Vidzemes Augstskola atrodas radošā nemiera pilsētā Valmierā – vieta, kur Tevi gaida kvalitatīvas studijas un neaizmirstama studentu dzīve.