Starptautiskie pētījumi
CineGame Ukraine
Starptautiskie pētījumi
ImGame
Starptautiskie pētījumi
Latvijas tūrisma intelekts
Valsts līmeņa pētījumi
Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV
Reģionālie pētījumi
Profesiju pētījums