KĀPĒC IZVĒLĒTIES PROGRAMMU?

Galvenā programmas priekšrocība jeb pievienotā vērtība ir tās mācībspēku sastāvs – gan Latvijas vadošo nozares uzņēmumu atbildīgie speciālisti, direktori, eksperti un praktiķi, kuri gatavi sniegt un dalīties zināšanās, parādīt labās prakses piemērus un noorganizēt vizītes uzņēmumos, gan arī ārvalstu docētāji ar ilggadēju pieredzi kiberdrošības jomā. 

Otra programmas priekšrocība ir tās lekciju grafiks – studijas šajā programmā ir piemērotas strādājošajiem profesionāļiem. Lekcijas tiek organizētas piektdienu vakaros un sestdienās. Tādejādi ir iespējams apgūt programmas saturu, nekavējot darbu. 

Trešā priekšrocība – klātienes un attālināto studiju kombinācija.   Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.