Starptautiskās tūrisma studiju asociācijas (ITSA) konference

Otrdiena, 17. Septembris

Ar prieku aicinām savos kalendāros ieplānot datumu, lai apmeklētu gaidāmo 10. Starptautiskās Tūrisma studiju asociācijas (ITSA) konferenci – izcilu konferenci, kas norisināsies Rīgā. Kā trešā lielākā Ziemeļeiropas pilsēta Rīga nodrošina burvīgu fonu zināšanu, ideju un atziņu apmaiņai dinamiskā tūrisma jomā.

Šis pasākums, kuru rīko Vidzemes Augstskola, notiks no 2024. gada 17. līdz 20. septembrim. Konference kalpos kā saikne akadēmiskajām aprindām, nozares profesionāļiem un pētniekiem, lai izpētītu un apspriestu galvenos jautājumus, tēmas, kas veido mūsdienu tūrisma ainavu.

Konferences galvenā tēma ir cieši saistīta ar trim galvenajām dimensijām:

  • drošība un drošība,
  • izmaiņas ceļotāju uzvedībā un
  • aprites nepieciešamība tūrismā.

Šie kritiskie aspekti prasa saskaņotu uzmanību no pedagogiem, pētniekiem un nozares praktiķiem. Ar kopīgiem centieniem mēs cenšamies novērst esošās nepilnības tūrisma zināšanās un praksē, virzot mūs uz nākotni, kuru raksturo ilgtspējīgs, gudrs un drošs tūrisms. Atbilstoši šim redzējumam konferences nosaukums ir trāpīgs “Tūrisma zināšanu un prakses nepilnību pārvarēšana: ilgtspējīga, gudra un droša tūrisma un viesmīlības nākotne (Nākotnes 3S tūrismam”) (“Bridging the Gaps in Tourism Knowledge and Practice: The Future of Sustainable, Smart, and Secure Tourism and Hospitality (Future 3Ss for Tourism).”)

 

Sekojiet līdzi nākamajiem paziņojumiem!