Sākas izstāde "Skola 2024"

Piektdiena, 23. Februāris

Vidzemes Augstskola izstādē “SKOLA 2024” prezentēs 17 studiju programmas draudzīgā un ilgtspējīgā vidē!

Lai sniegtu iespēju vienkopus iepazīt izglītības iespējas Latvijā un arī ārpus tās, no 23. līdz 25. februārim Rīgā Ķīpsalas izstāžu hallē notiks tradicionālā izstāde "Skola 2024". Šajā gadā izstādē Vidzemes Augstskola (ViA) prezentēs studiju iespējas, priekšplānā izvirzot videi draudzīgu studiju un vidi un ilgtspējas principus.

Apmeklējot ViA izstādes laikā, interesentiem būs iespēja ne tikai sastapt studējošos, bet arī mācībspēkus, kā arī “stādīt” savas pirmās karjeras un zināšanu sēklas izaugsmei tieši Vidzemes Augstskolā. Apmeklētājiem būs iespēja ar digitālās spēles palīdzību noteikt, kuras sēklas jeb studiju virziens būs piemērotākais un auglīgākais. Varēs sēklas dēstīt augsnē turpat ViA stendā vai darīt to mājās. ViA stends tiks gatavots no videi draudzīgiem materiāliem un tajā izmantotie elementi būs vairākkārt izmantojumi, tādējādi demonstrējot ViA pieeju ilgtspējīgā un resursatbildīgā izmantošanā. Tāpat ViA stendā ikviens interesents varēs uzpildīt savas dzeramā ūdens pudelei īpaši veidotā ūdens uzpildes stacijā.

Izstādes laikā tiks prezentēta arī jaunā ViA tīmekļvietne.

Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek piedāvātas 17 studiju programmas sešos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, mehatronika, tūrisms un atpūta, būvniecība. Kopā ar ViA ir iespējams veidot ilgtermiņa izglītības apguves attiecības, jo studēt iespējams, sākot ar pirmā līmeņa studijām līdz pat doktorantūrai.

Studijas Vidzemes Augstskolā ir ļoti praktiskas, ko nodrošina sešas laboratorijas, kas pieejamas gan Sabiedrības zinātņu, gan Inženierzinātņu fakultātes studentiem. Tāpat ir iespēja piedalīties gan zinātniskajā darbā, veicot pētījumus kopā ar augstskolas pētniekiem, gan izmantot Eiropas universitātes E³UDRES² un Erasmus+ piedāvātās iespējas, dodoties apmaiņas studijās vai praksē. Studējot ViA studenti var gūt dažādu pieredzi – akadēmisko, profesionālo un starptautisko. Aizvadītajā gadā Sabiedrības zinātņu fakultātē uz sešiem gadiem tika iegūta akreditācija studiju virzienam «Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija» un tam atbilstošām bakalaura un maģistra studiju programmām. Arī Inženierzinātņu fakultātē uz sešiem gadiem akreditēts studiju virziens «Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne», kurā ir gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programma.

“Skola 2024” ir Latvijas lielākais izglītības iespēju notikums un Latvijā lielākā izstāde par mācību un studiju iespējām. Pērn izstāde “Skola 2023" pulcēja vairāk nekā 21 tūkstoti jauniešu.